Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi

Ngày đăng: 30/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn yêu cầu UBND các huyện, thị xã và thành phố căn cứ hướng dẫn tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ,

Responsive image
 

Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 617/UBND-KTN ngày 08/7/2019 của UBND tỉnh An Giang và Công văn số 1282/SNN&PTNT-CCCN&TY ngày 18/7/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã và thành phố khẩn trương triển khai thực hiện giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ cho hộ chăn nuôi bị thiệt hại theo quy định.

Về việc tái đàn heo trong thời gian tới UBND các huyện, thị xã và thành phố thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi công bố hết dịch bệnh; khuyến cáo giảm hộ chăn nuôi heo nhỏ lẻ trong dân nhất là ở khu dân cư; ưu tiên xem xét cho tái đàn đối với các hộ chăn nuôi và doanh nghiệp đạt yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đạt cơ sở an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học,…). Chỉ đạo, lựa chọn vị trí hố chôn tiêu hủy heo tập trung tại địa phương, lưu ý làm chết heo (heo buộc phải tiêu hủy theo quy định) bằng điện trước khi di chuyển heo lên xe và phải vận chuyển bằng xe chuyên dùng.

Cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính điều chỉnh Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu Phi năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang phù hợp với điều kiện phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi hiện nay. 

Sở Tài chính hướng dẫn UBND các huyện, thị xã và thành phố về quy trình tạm ứng, hoàn trả và các định mức chi theo quy định; đảm bảo chuẩn bị đầy đủ kinh phí phòng, chống dịch bệnh như: Chi hỗ trợ người dân có heo buộc phải tiêu hủy theo quy định, chi phí tiêu hủy và chi phí phát sinh khác theo quy định (nếu có); Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ tỉnh từ nguồn ngân sách Trung ương theo Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

Công văn còn nêu rõ, Ban Chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi cấp huyện báo cáo hàng tuần bằng văn bản về số hộ và doanh nghiệp nuôi heo, số điện thoại và số lượng heo còn lại sau tiêu hủy, gửi về Ban Chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi tỉnh (thông qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y - địa chỉ số 06, đường Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) để theo dõi, tổng hợp và báo cáo./.

Nguồn: CV số 953/UBND-KTN  ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh
Phùng Nhung