Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2020

Ngày đăng: 04/08/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 30/6/2020, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã ban hành văn bản thông báo tổ chức Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới và Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, nhằm góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về thành tựu đã đạt được của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

Sau hơn 9 năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt và vượt mục tiêu đề ra trước gần 2 năm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Chương trình MTQG xây dựng NTM đã phát huy tốt vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM. Đây chính là nhân tố ý nghĩa quyết định chính đến kết quả xây dựng NTM. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” là kim chỉ nam cho quá trình xây dựng NTM bền vững. 

Theo đó, Văn phòng Điều phối NTM Trung ương phát động 02 cuộc thi gồm:

1. Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2020.

- Các tác phẩm tham dự Cuộc thi năm 2020 phải là các tác phẩm được đăng, phát trên báo chí tính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 20/10/2020. 

- Ban Tổ chức Cuộc thi tiếp tục nhận bài tham dự Cuộc thi năm 2020 đến hết ngày 30/10/2020. 

- Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Văn phòng Điều phối NTM Trung ương- Số 02 Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. 

- Tác phẩm dự thi ngoài việc gửi qua đường bưu điện (để chấm giải), tác giả gửi thư điện tử qua địa chỉ email: nongthonmoi@mard.gov.vn  để tổng hợp.

2. Cuộc thi ảnh về NTM giai đoạn 2010-2020

- Các tác phẩm dự thi được chụp trong thời gian bắt đầu từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/10/2020, chưa đoạt giải hoặc triển lãm trong các cuộc thi nào khác. 

- Ban tổ chức Cuộc thi chỉ nhận các tác phẩm dự thi đến trước 12h00 ngày 02/11/2020.

- Các tác giả có thể gửi tác phẩm dự thi theo hai hình thức sau: 

+ Ảnh dạng file kỹ thuật số gửi dự thi qua địa chỉ email: ntm.tthtqt@gmail.com và theo đường link: http://nongthonmoi.gov.vn/Pages/cuoc-thi-anh-dep-nong-thon-moi.aspx.

+ Ảnh in hoặc lưu trên USB gửi trực tiếp qua đường bưu điện về BTC theo địa chỉ: Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Điều phối NTM Trung ương- Số 02 Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP.Hà Nội.

Quách Vân
Nguồn: Công văn số 715/VPĐP-TTHTQT ngày 30/6/2020 của VPĐP NTM Trung ương