Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Phong trào Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn với xây dựng Nông thôn mới

Ngày đăng: 26/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Chương trình mục tiêu quốc gia “Xây dựng nông thôn mới” ngay từ khi triển khai đã nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của hội viên nông dân, nhất là nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp.

Responsive image

Nông dân giỏi Chau Sóc Khone, ấp Tô Thuận, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy An Giang và sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã tích cực triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trong đó phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là phong trào trọng tâm trong hoạt động Hội. 

Là một trong ba phong trào thi đua lớn của các cấp Hội Nông dân, trong những năm qua phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã được Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện đều khắp các hội viên, nông dân. Hàng năm, Hội Nông dân các cấp đã tổ chức phát động cho các hộ hội viên đăng ký thi đua hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp theo tiêu chí quy dịnh ngay từ đầu năm đến các chi hội, cho từng hộ hội viên. 

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tham mưu với cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định số 673-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính  phủ về “Tạo điều kiện cho Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp và phối hợp thực hiện một số chương trình; dự án phát triển kinh tế; văn hóa - xã hội nông thôn”; đồng thời thực hiện tốt việc sử dụng nguồn vốn từ Quỹ hội Nông dân đã giúp hàng ngàn hộ nông dân được vay vốn sản xuất, kinh doanh. Qua đó đã xuất hiện ngày càng nhiều nông dân biết phát huy tiềm năng đất đai, nguồn lực, sức sáng tạo trong lao động để phát triển sản xuất với quy mô lớn, góp phần quan trọng giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân góp phần ổn định đời sống ở địa phương.

Chương trình xây dựng nông thôn mới là chương trình lớn và toàn diện phải huy động từ nhiều nguồn lực của Nhà nước, sự đóng góp của doanh nghiệp và nhân dân cùng làm. Do vậy, việc làm đầu tiên là phải đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân thì mới vận động nhân dân đóng góp tiền bạc, công lao động, hiến đất để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp, bảo vệ môi trường, nhằm phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới. Để tiếp tục phát huy mục tiêu của phong trào thi đua “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi” là khích lệ, động viên nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái thi đua làm giàu giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn hóa ở nông thôn và tích cực tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới càng thêm khởi sắc, các gương điển hình rất đáng trân trọng như: Ông Chau Sóc Khone, ấp Tô Thuận, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn đã trích kinh phí từ làm kinh tế đã đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn gần 100 triệu đồng; ông Ngô Văn Đậu, ấp Phú Thượng, xã Phú Thành, huyện Phú Tân; ông Nguyễn Minh Lương, phường Mỹ Quý, Tp Long Xuyên; ông Đăng Văn Đầy, ấp Trung Bình Nhì, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn; Ông Chau Kunh Thea, ấp An Hòa, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên; ông Nguyễn Văn Bần, ấp Phước Quản, xã Đa Phước, huyện An Phú đã vận động cất nhà xóa nhà dột nát cho hộ khó khăn, hộ nghèo và rải đá lộ giao thông nông thôn, … Có thể nói, phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi của nông dân trong tỉnh đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hàng năm. Đời sống của người nông dân từng bước được nâng cao; số hộ khá, giàu ngày càng tăng, hộ nghèo giảm, nông dân yên tâm phấn khởi sản xuất và tích cực góp công sức, tiền của, đất đai cùng chính quyền chung tay xây dựng Nông thôn mới.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững” trong tỉnh cũng có những mặt hạn chế như: quy mô sản xuất nhìn chung còn nhỏ lẻ, phân tán, phát triển chưa đồng đều, giá trị hàng hóa thấp; sức cạnh tranh chưa cao; một bộ phận nông dân chưa thật quyết tâm đổi mới phương thức sản xuất; trình độ ứng dụng khoa học kỹ thuật chưa cao nên sản xuất kinh doanh còn chưa hiệu quả, năng suất, chất lượng lao động còn thấp; Chưa có nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào nông nghiệp và ký hợp đồng lâu với nông dân thông qua hình kinh tế họp tác.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X;  phát huy kết quả đạt được và định hướng những năm tiếp theo, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận động nông dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn và nông dân; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, gắn với “Nông dân An Giang vì một nền nông nghiệp an toàn và bền vững”; phấn đấu để phong trào phát triển về chất, chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có giá trị và khả năng cạnh tranh cao hơn trên thị trường. Chú trọng chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp hội viên nông dân tiếp cận, ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật trong canh tác, cùng vươn lên làm giàu chính đáng; đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp gắn với việc xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh, hướng hoạt động Hội về cơ sở, góp phần quan trọng vào thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

Trần Văn Bút