Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang xây dựng vùng nguyên liệu phát triển công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Ngày đăng: 25/11/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều ngày 24-11-2020, tại phòng họp Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Liên minh HTX tỉnh và Công ty cổ phần Đầu tư Green Stars nhằm xây dựng vùng nguyên liệu phát triển công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Các Bên hợp tác trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng và cùng có lợi, phát huy lợi thế từng vùng nguyên liệu tỉnh An Giang, thực hiện theo hình thức thí điểm để nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh.

Responsive image

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Green Stars triển khai quy trình canh tác nông nghiệp hữu cơ

Về phía, Liên minh HTX tỉnh An Giang sẽ chọn HTX có năng lực hoạt động, có diện tích phù hợp giới thiệu cho công ty. Làm cầu nối đầu vào và đầu ra cho sản phẩm hàng hóa của các HTX với công ty trong quá trình ký kết và tiêu thụ sản phẩm. Tư vấn hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa công ty với HTX. Hướng dẫn quy trình kết nạp thành viên là công ty đại diện pháp nhân tham gia thành viên HTX tỉnh (nếu công ty có nhu cầu). Làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phối hợp giữa HTX với công ty.

Công ty cổ phần Đầu tư Green Stars chọn HTX ký hợp đồng cung cấp giống, vật tư nông nghiệp hữu cơ, đầu tư mẫu mã, bao bì cho các HTX có phối hợp. Chuyển giao quy trình, giải pháp công nghệ cao trong canh tác nông nghiệp hữu cơ. Liên kết với các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ (theo chuỗi), đảm bảo tốt từ canh tác cho đến thu mua nông sản cho các HTX. Thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết trực tiếp với HTX.

Responsive image

Ký kết Bản ghi nhớ giữa hai bên

Liên minh HTX tỉnh An Giang sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Công ty cổ phần đầu tư Green Stars ký kết hợp đồng với các HTX trên địa bàn tỉnh, tạo cơ chế tốt nhất cho công ty góp vốn Điều lệ và cử cán bộ tham gia vào chức danh quản lý điều hành HTX theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

Công ty thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật có chuyên môn trong lĩnh vực nông nghiệp hỗ trợ các HTX trong suốt quá trình sản xuất nông sản, chịu trách nhiệm về năng suất và chất lượng nông sản của các HTX.

Hai Bên thường xuyên cung cấp và trao đổi thông tin kịp thời về các vấn đề có liên quan đến công tác phối hợp. Tạo điều kiện thuận lợi trong việc tham gia các chương trình, mục tiêu chiến lược và kế hoạch phát triển của các Bên nhằm hỗ trợ cụ thể, thiết thực, hiệu quả thông qua hợp tác./.

                                                                                           Ngọc Dựng

các tin khác