Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Thông báo về việc đến hạn nộp thuế đối với các khoản thuế được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

11/11/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Để tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh do đại dịch Covid-19, ngày 08 tháng 4 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Theo đó các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng dịch bệnh được gia hạn thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất; nhằm kịp thời thông tin đến người nộp thuế, Cục Thuế thông báo thời gian đến hạn nộp đối với các loại thuế đã được gia hạn như sau:

1.  Đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT)

- Đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng; số thuế phải nộp được gia hạn 05 tháng, cụ thể như sau:

+ Kỳ tính thuế GTGT tháng 3 năm 2020, thời hạn nộp là ngày 20 tháng 9 năm 2020.

+ Kỳ tính thuế GTGT tháng 4 năm 2020, thời hạn nộp là ngày 20 tháng 10 năm 2020.

+ Kỳ tính thuế GTGT tháng 5 năm 2020, thời hạn nộp là ngày 20 tháng 11 năm 2020.

+ Kỳ tính thuế GTGT tháng 6 năm 2020, thời hạn nộp là ngày 20 tháng 12 năm 2020.

- Đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý; số thuế phải nộp được gia hạn 05 tháng, cụ thể như sau:

+ Kỳ tính thuế GTGT quý I năm 2020, thời hạn nộp là ngày 30 tháng 9 năm 2020.

+ Kỳ tính thuế GTGT quý II năm 2020, thời hạn nộp là ngày 30 tháng 12 năm 2020.

2. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Thuế TNDN được gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, cụ thể như sau:

+ Số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019, thời hạn nộp là ngày 30 tháng 8 năm 2020.

+ Số thuế TNDN tạm nộp quý I năm 2020, thời hạn nộp là ngày 30 tháng 9 năm 2020.

+ Số thuế TNDN tạm nộp quý II năm 2020, thời hạn nộp là ngày 30 tháng 12 năm 2020.

3. Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2020.

4. Đối với tiền thuê đất

Thời hạn nộp chậm nhất ngày 31 tháng 10 năm 2020.

Cục Thuế thông báo đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn số thuế phải nộp, đến hạn nộp theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ thực hiện nộp tiền thuế và tiền thuê đất vào NSNN; trường hợp người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định thì phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế./.

Tải về: Thông báo 5308  /TB-CT                 

Cục Thuế tỉnh An Giang         
các tin khác