Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Thông báo về Thư nhắc nộp và Thông báo yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử

16/11/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Tổng cục Thuế đã xây dựng, triển khai thực hiện văn bản điện tử đối với Thư nhắc nộp hồ sơ khai thuế và Thông báo yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế, để doanh nghiệp (DN), tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết, tra cứu và nhận các văn bản điện tử trong việc đôn đốc kê khai thuế từ cơ quan thuế. Chính vì vậy,

Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 4678/TCT-KK ngày 03/11/2020, về việc hướng dẫn ban hành Thư nhắc nộp và Thông báo yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử. Qua đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế (NNT) chấp hành tốt pháp luật về thuế, Cục Thuế tỉnh An Giang thông báo như sau:

1. Kể từ ngày 15/11/2020, NNT là tổ chức, cá nhân đã đăng ký sử dụng dịch vụ thuế điện tử và có tài khoản giao dịch điện tử trên Hệ thống thuế điện tử (eTax) hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN, sẽ nhận được Thư nhắc nộp hồ sơ khai thuế, Thông báo yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử thay cho văn bản giấy.

2. Cập nhật địa chỉ email đã đăng ký trên eTax để nhận các văn bản điện tử và chính sách pháp luật thuế

Để nhận được đầy đủ các văn bản điện tử, thông báo, văn bản, tài liệu hướng dẫn về thuế được cơ quan thuế gửi qua địa chỉ email, NNT thực hiện:

- Đăng nhập eTax (theo đường dẫn https://thuedientu.gdt.gov.vn) bằng tài khoản đã được cơ quan thuế cấp.

- Chọn chức năng “Quản lý tài khoản”, chọn tiếp “Thay đổi thông tin dịch vụ”. Tại các mục “Thông tin NNT”, “Dịch vụ - Khai thuế điện tử”,… NNT kiểm tra thông tin đã đăng ký, trường hợp cần cập nhật lại địa chỉ email, NNT nhấn “Thay đổi thông tin dịch vụ”.

Đây là kênh giao tiếp giữa cơ quan thuế và NNT bằng điện tử, nên đòi hỏi phải có địa chỉ email chính xác và được cập nhật thường xuyên. Để phục vụ chu đáo và cung cấp thông tin kịp thời thời cho NNT, Cục Thuế đề nghị DN, NNT cập nhật địa chỉ email của đơn vị mình đã đăng ký trên hệ thống eTax và cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

3. Hướng dẫn NNT nhận, tra cứu, lưu trữ các văn bản điện tử

Thư nhắc nộp hồ sơ khai thuế, Thông báo yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế sau khi được cơ quan thuế ký lưu hành điện tử sẽ được gửi tự động trên ứng dụng eTax qua địa chỉ tài khoản giao dịch của NNT và qua email của NNT đã đăng ký với cơ quan thuế.

NNT thực hiện đăng nhập ứng dụng eTax bằng tài khoản đã được cơ quan thuế cấp, để thực hiện tra cứu các thông báo từ cơ quan thuế, cụ thể:

- Truy cập chức năng tra cứu thông báo khác: NNT chọn menu “Tra cứu”, sau đó chọn tiếp “Thông báo thuế khác”.

- NNT thực hiện nhập và tra cứu thông báo theo một hoặc nhiều điều kiện tra cứu sau:

+ Loại thông báo: chọn loại thông báo cần tra cứu.

+ Số thông báo: số thông báo đã gửi vào email của NNT.

+ Ngày thông báo từ ngày, đến ngày: hệ thống tự động hiển thị là ngày hiện tại, NNT được sửa và không được để trống (từ ngày có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng đến ngày).

Sau khi nhập đủ điều kiện tra cứu NNT nhấn “Tra cứu”. Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu và hiển thị kết quả tra cứu.

- NNT nhấn “Thông báo” để tải thông báo thuế khác về máy trạm dưới dạng .pdf. Khi NNT đã nhấn tải thông báo về thì trạng thái chuyển về “Đã xem”.

Cục Thuế thông báo đến NNT trên địa bàn được biết. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị NNT liên hệ Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT theo số điện thoại: 02963.841.623 để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể./.

Tải về: Thông báo số 5296/TB-CT

Cục Thuế tỉnh An Giang
các tin khác