Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời kết quả thực hiện nội dung chất vấn tại kỳ họp lần thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

22/10/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 22/10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3238/STNMT-KHTC báo cáo kết quả thực hiện nội dung chất vấn tại kỳ họp lần thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, với nội dung như sau:

Thứ nhất: Về tiến độ kêu gọi đầu tư, xây dựng Nhà máy xử lý rác Phú Thạnh, huyện Phú Tân đến nay.

Nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Sở Xây dựng được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ đốt, công suất 120 tấn/ngày. Đến nay, đã hoàn thành công tác đấu thầu và lựa chọn nhà đầu tư là Liên danh IDJ Việt Nam và Enserco (Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam và Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Thăng Long) theo Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Phú Tân. Sở Xây dựng đã thương thảo ký kết Hợp đồng với nhà đầu tư để thực hiện dự án Nhà máy Xử lý chất thải rắn cụm Phú Tân trong tháng 7/2020. Theo dự thảo hợp đồng, thời gian khởi công của dự án là tháng 11-12/2020, thời gian thi công xây dựng công trình là 18 tháng, dự kiến nhà máy sẽ vận hành chính thức vào giữa năm 2022. Nội dung đàm phán thương lượng đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 3412/VPUBND-KTN ngày 15/7/2020 của Văn phòng UBND tỉnh và chuẩn bị tiến hành ký kết.

Vì lý do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 Nhà đầu tư Liên danh IDJ Việt Nam và Enserco đã có Văn bản số 273/2020/CV-IDJ ngày 20/7/2020 về việc gia hạn hiệu lực hồ sơ đề xuất dự án nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Phú Tân và đã thực hiện ký kết hợp đồng vào ngày 31/7/2020. Tuy nhiên, qua nhiều lần bàn bạc, trao đổi không thống nhất với nhà đầu tư, Sở Xây dựng đã có Báo cáo số 2552/BC-SXD ngày 20/10/2020 đề nghị UBND tỉnh chấp thuận có chủ trương hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định 1530/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Phú Tân. Lý do nhà đầu tư không thống nhất việc ký kết hợp đồng.

Thứ hai: Việc xử lý nước thải của các vùng nuôi cá tra trên địa bàn tỉnh trước khi thải ra sông hiện nay có đảm bảo theo quy định. Công tác kiểm tra, đánh giá môi trường nước tại các vùng nuôi thuỷ sản này được thực hiện như thế nào, biện pháp xử lý, khắc phục. Công tác kiểm tra và xử lý các doanh nghiệp trực tiếp xả ra sông thời gian qua.

Nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Trên địa bàn tỉnh có 14 vùng nuôi cá tra với quy mô diện tích từ 10ha mặt nước trở lên, trong đó 13/14 vùng nuôi này đã lập thủ tục báo cáo đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định (Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt: 10 vùng; Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt: 03 vùng; Riêng vùng nuôi của Công ty TNHH Phát triển Lộc Kim Chi chưa thực hiện thủ tục báo cáo đánh giá tác động môi trường). Trong năm 2019, qua kết quả theo dõi báo cáo giám sát môi trường định kỳ thì có 10 vùng thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường đúng quy định, kết quả chất lượng nước thải sau xử lý của các vùng nuôi này đều đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo quy định.

Trong những năm qua, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường được thực hiện thường xuyên từ cấp tỉnh đến địa phương. Bên cạnh công tác thanh, kiểm tra theo kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng chủ động phối hợp với địa phương, các ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh khi nhận được phản ảnh của người dân về việc gây ô nhiễm môi trường. Qua kiểm tra nếu phát hiện các hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường, cụ thể như hành vi xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt quy chuẩn môi trường cho phép ra sông, kênh, rạch gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sẽ kiên quyết kiến nghị người có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt.

Riêng trong 09 tháng đầu năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai 09 cuộc kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường và xả nước thải vào nguồn nước (01 theo kế hoạch, 08 đột xuất), trong đó có thực hiện kiểm tra các dự án nuôi trồng thủy sản gồm: 02 dự án của Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú; 01 dự án của Công ty TNHH Phát triển Lộc Kim Chi, 03 vùng nuôi thủy sản tại ấp Nhơn Hòa, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới (của Công ty Cổ phần Nam Việt; Tổng kho An Giang - Chi nhánh Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc; Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ GFC).

Qua đó, đã phát hiện và đề xuất cấp thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 04 trường hợp, với số tiền 430.000.000 đồng (Hành vi vi phạm: Thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; Không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định; Xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải).

Để giám sát chất lượng môi trường nước tại một số vùng nuôi cá tra, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương và giao Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung 02 trạm quan trắc chất lượng nước mặt bị tác động từ nước thải của các vùng nuôi thủy sản cồn Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu và vùng nuôi Nam Việt - Bình Phú, huyện Châu Phú vào Dự án Trang bị trạm quan trắc môi trường tự động tỉnh An Giang. Tiến độ đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án Trang bị trạm quan trắc môi trường tự động tỉnh An Giang tại Tờ trình số 492/TTr-STNMT ngày 20/10/2020.

Thứ ba, cử tri trên địa bàn 02 xã Bình Chánh và Bình Phú, huyện Châu Phú cho rằng nguồn nước tại khu vực này đang có dấu hiệu ô nhiễm như: nước chuyển màu, tắm bị ngứa… Do vậy, đề nghị cho biết chất lượng nguồn nước tại khu vực 02 xã này như thế nào, có ô nhiễm hay không. Nếu có thì đề nghị cho biết giải pháp gì để khắc phục trong thời gian tới.

Nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Qua theo dõi kết quả quan trắc môi trường nước tại nơi hợp lưu giữa Kênh 13 và kênh Xáng Cây Dương (thuộc ranh 02 xã Bình Chánh và Bình Phú) trong 09 tháng đầu năm 2020 cho thấy chất lượng nước chưa đảm bảo tốt cho sinh hoạt, bị ô nhiễm bởi vi sinh vật, chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng cao, nồng độ oxy hòa tan thấp, cụ thể vi sinh vật vượt từ 1,7 - 9,6 lần, tổng chất rắn lơ lửng vượt từ 2,2 - 3,3 lần, COD vượt từ 1,5 - 4,7 lần, BOD5 vượt từ 2,5 - 7,5 lần, Phosphat (PO43- tính theo P) vượt từ 2,2 - 10,2 lần, Amoni (NH4+ tính theo N) vượt 4,9 lần so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A1), chất lượng nước dao động từ mức sử dụng cho giao thông thủy đến mức sử dụng cho mục đích tưới tiêu theo chỉ số chất lượng nước Việt Nam. Qua mỗi đợt quan trắc, Sở Tài nguyên và Môi trường đều thông tin kịp thời đến các Sở, ngành, địa phương và công bố công khai tại Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, từ đó cung cấp thông tin chất lượng nước cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nói chung và khu vực xã Bình Chánh và Bình Phú, huyện Châu Phú nói riêng có biện pháp xử lý phù hợp trước khi sử dụng.

Đồng thời, liên quan công tác kiểm tra, kiểm soát các nguồn ảnh hưởng đến chất lượng mặt tại khu vực cử tri phản ánh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Khu liên hợp sản xuất giống và nuôi cá tra thương phẩm công nghệ cao xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú của Công ty TNHH Phát triển Lộc Kim Chi. Qua kiểm tra, đã phát hiện Công ty xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật (cụ thể: thông số Coliform vượt 08 lần; thông số Amoni tính theo N vượt 1,63 lần; thông số chất rắn lơ lửng vượt 1,45 lần; thông số BOD5 vượt 1,31 lần) và đề xuất cấp thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 392.000.000 đồng, buộc Công ty chấm dứt các hoạt động xả nước thải chưa qua xử lý đạt quy chuẩn môi trường ra nguồn tiếp nhận, thực hiện biện pháp khắc phục và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm.

Để giám sát chất lượng nước khu vực này, Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai đầu tư Dự án Trang bị trạm quan trắc môi trường tự động tỉnh An Giang, trong đó có lắp đặt trạm quan trắc chất lượng nước mặt bị tác động từ nước thải của vùng nuôi Nam Việt - Bình Phú, huyện Châu Phú, dự kiến sẽ triển khai vận hành vào quý II năm 2021 sẽ góp phần phục vụ công tác quản lý nhà nước, giám sát diễn biến chất lượng môi trường và dự báo các yếu tố có hại gây ảnh hưởng xấu tới môi trường sống của người dân một cách thường xuyên, liên tục. Ngoài ra, khi môi trường có xảy ra các hiện tượng bất thường, đề nghị người dân báo ngay cho UBND cấp xã và UBND cấp huyện để có chỉ đạo cho bộ phận chuyên môn khảo sát, kiểm tra để xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp xử lý kịp thời nhằm khắc phục ô nhiễm tại chỗ.

Thứ tư: Tình trạng khai thác lớp đất mặt để sản xuất gạch hiện nay diễn ra trên diện rộng và công tác quản lý, kiểm tra thời gian qua

Nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Tình trạng khai thác lớp đất mặt trái phép hiện nay chủ yếu diễn ra tại một số xã thuộc địa bàn huyện Chợ Mới. Từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các ngành tỉnh và huyện đã tổ chức 25 đợt kiểm tra, phát hiện 20 trường hợp vi phạm. Qua đó, đã xử phạt 14 trường hợp với tổng số tiền 191.000.000 đồng (gồm: Mỹ Hội Đông là 11 trường hợp với số tiền 150 triệu đồng, Hòa An là 02 trường hợp với số tiền 37,5 triệu đồng và 01 trường hợp Nhơn Mỹ với số tiền là 3,5 triệu đồng); còn lại 06 trường hợp thuộc địa bàn xã Mỹ Hội Đông, địa phương đang củng cố hồ sơ để xử lý theo thẩm quyền.

Để thống nhất công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai trong toàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Hướng dẫn số 2727/HD-STNMT ngày 09/9/2020 về trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (khai thác lớp đất mặt trái phép) trên địa bàn tỉnh hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc xử lý hành vi khai thác lớp đất mặt trái phép theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi hành chính trong lĩnh vực đất đai (đối với hành vi hủy hoại đất).

Ngoài ra, qua thông tin của người dân và báo chí phản ánh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai và bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất gạch ngói trên địa bàn huyện Chợ Mới và huyện Châu Thành, qua đó đã phát hiện nhiều vấn đề tồn tại, đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh các tồn tại (Văn bản số 1043/UBND-KTN ngày 05/10/2020) như: yêu cầu địa phương rà soát, kiểm tra điều kiện các cơ sở sản xuất gạch ngói để có thể tiếp tục hoạt động; đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm; tổ chức tuyên truyền, vận động, khuyến khích các cơ sở chuyển sang hình thức sản xuất vật liệu xây không nung… xem xét trách nhiệm địa phương nếu để xảy ra tình trạng khai thác đất mặt trái phép gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp để hạn chế tình trạng này:

Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: đưa tin về các vụ việc xử lý vi phạm về khai thác lớp đất mặt trái phép trên phương tiện truyền thông đại chúng, tuyên truyền trên địa bàn các xã có tình trạng khai thác đất mặt để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đất đai.

Tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng đất đúng mục đích, lập các chốt kiểm tra, giám sát 24/24 nơi có tình trạng khai thác đất mặt thường xuyên; Tăng cường công tác kiểm tra các bãi tập kết đất làm nguyên liệu để sản xuất, phương tiện (xe tải) vận chuyển đất lưu thông trên các tuyến đường giao thông. UBND xã rà soát, nắm danh sách các người thường xuyên có hoạt động mua, bán lớp đất mặt để tuyên truyền, vận động và cho cam kết không vi phạm./.

Trước đó, ngày 09/7/2020, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã trả lời chất vấn nội dung này tại diễn đàn kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2020./.

                                                                             Vũ Hùng

các tin khác