Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Kết quả thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu

14/01/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Trong thời gian qua, An Giang luôn quan tâm thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện liên kết vùng

Vùng ĐBSCL là vùng đầu tiên trong 06 vùng kinh tế - xã hội của cả nước được thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL. Qua việc thực hiện Quy chế thí điểm liên kết vùng giúp các tỉnh bước đầu hình thành cơ sở dữ liệu thông tin phát triển kinh tế - xã hội chung cho toàn vùng. Ngoài ra, thực hiện liên kết vùng, tỉnh An Giang đã ký kết với tỉnh Kiên Giang về hợp tác trong vấn đề quản lý nguồn nước. Hiện nay, tỉnh An Giang cũng như các địa phương khác đang tích cực triển khai kế hoạch hành động để thực hiện các nhiệm vụ được giao trong liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL. 

An Giang cùng thành phố Cần Thơ, Kiên Giang và Hậu Giang đã xây dựng Dự thảo “Tầm nhìn chiến lược Đề án Liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên” trên 7 lĩnh vực liên kết gồm: (1) liên kết về quy hoạch và kế hoạch; (2) liên kết về sản xuất và xúc tiến thương mại, nông nghiệp, thủy sản; (3) liên kết về phát triển du lịch; (4) liên kết về quản lý nguồn nước, bảo vệ môi trường, đáp ứng đa mục tiêu và thích ứng Biến đổi khí hậu; (5) liên kết thu hút đầu tư; (6) liên kết thiết lập hệ thống thông tin Vùng; (7) liên kết xây dựng thể chế chính sách cho tiểu vùng. Dự thảo đã nhận được ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và hiện nay tỉnh An Giang đang tiếp tục hoàn chỉnh lại dự thảo Tầm nhìn theo ý kiến góp ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngoài ra, tỉnh cũng phối hợp ban hành Chương trình ABCD Mekong với các tỉnh Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp và sự hỗ trợ của Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao và Câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu năm 2017 chia sẽ thông tin, kết nối để phát triển và hỗ trợ cho doanh nghiệp mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

Lồng ghép, tích hợp biến đổi khí hậu vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 

Tỉnh đang triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Văn kiện đại hội cấp tỉnh; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025… Trong đó các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương đều tích hợp các nội dung thích ứng với biến đổi khí hậu và sự phát triển thượng nguồn sông Mê Công; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 có lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai, ngập úng do BĐKH và cảnh báo sớm vào quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành kinh tế xã hội theo Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT ngày 06/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, trong đó đã lồng ghép 34 chỉ tiêu của 09 lĩnh vực gồm: Nông nghiệp và phát triển nông thôn có 02 chỉ tiêu; Công nghiệp - Thương mại là 05 chiểu tiêu; An sinh xã hội có 02 chỉ tiêu; Y tế có 07 chỉ tiêu; Giáo dục và Đào tạo có 03 chỉ tiêu; Tài nguyên và môi trường có 03 chỉ tiêu; Thông tin và truyền thông có 06 chỉ tiêu; Xây dựng và phát triển đô thị có 02 chỉ tiêu; Cơ sở hạ tầng giao thông có 04 chỉ tiêu.

Tích tụ đất đai phục vụ sản xuất hàng hóa

An Giang là tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, diện tích tự nhiên khoảng 353.668 ha, gồm: đất nông nghiệp 298.439 ha, đất phi nông nghiệp 

54.087 ha và đất chưa sử dụng còn 1.142 ha. Việc tích tụ đất đai là xu thế trong sản xuất nông nghiệp nhằm sản xuất ổn định, bền vững, ứng dụng tiến độ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản xuất. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay gặp phải là hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất nông nghiêp tuy có tăng lên nhưng chỉ là điều kiện đủ, quan trọng là điều kiện cần, người dân thấy được lợi ích khi sản xuất lớn từ chính sách khả thi của Nhà nước. Ngoài ra, đối với doanh nghiệp chưa có cơ chế tạo quỹ đất để cho doanh nghiệp thuê, mua sản xuất ở quy mô lớn. Doanh nghiệp chỉ tạo quỹ đất bằng hình thức thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Chuyển đổi, tái cơ cấu, tăng cường thích ứng biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp

Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch theo phương châm chú trọng chất lượng thay vì số lượng hướng đến xây dựng thương hiệu sản phẩm, trong đó tập trung vào hai nhóm sản phẩm chủ lực là lúa gạo và thủy sản nước ngọt trên cơ sở bảo đảm gắn kết chuỗi sản phẩm hàng hóa, tham gia sâu vào chuỗi giá trị mang tính chất liên tỉnh, liên vùng; Duy trì và gìn giữ các trị thường truyền thống nhưng đồng thời đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường mới, tiềm năng để giảm bớt rủi ro thương mại. 

Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng chuyển dịch tỷ trọng sang trồng cây rau màu và cây ăn trái cụ thể vụ Đông Xuân 2018 – 2019 và Vụ Hè Thu năm 2019 có 3.682 ha đã thực hiện chuyển đổi từ trồng lúa sang cây rau, màu và cây ăn trái.

Về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản. Theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối tỉnh An Giang đã được Chính phủ xét duyệt thì diện tích đất nuôi trồng thủy sản được quy hoạch đến năm 2020 là 4.917 ha, tăng 902 ha so với hiện trạng. Việc chuyển mục đích này chủ yếu từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản (chủ yếu quy mô tập trung và áp dụng công nghệ cao) nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp.

Ngành cá tra từng bước nâng cao chất lượng nguyên liệu (mở rộng diện tích nuôi áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng VietGap, GlobalGAP,...), phát triển theo hướng chuỗi liên kết gắn với doanh nghiệp với người nuôi… 

Xây dựng hệ thống thủy lợi, các hồ chứa đa mục tiêu, hệ thống cấp nước thích ứng biến đổi khí hậu

Thực hiện mô hình hồ chứa nước vùng khô hạn phục vụ nước sinh hoạt cho dân cư vùng Tri Tôn với diện tích 2,26 km2. Xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang với 5 hồ chứa. Xây dựng các hệ thống cấp nước trên địa bàn tỉnh phục vụ phòng chống thiên tai, phát triển bền vững và thích ứng với BĐKH. Tạo không gian tích trữ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong mùa khô hạn, đồng thời chia sẽ nguồn nước với các tỉnh hạ nguồn, đặc biệt là vùng Tứ giác Long Xuyên; xây dựng cơ chế vận hành hệ thống thủy lợi và quản trị nguồn nước liên tỉnh, liên vùng. Tiếp tục triển khai và sáng tạo ra nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu tiến đến một nền nông nghiệp hiện đại, đặc sắc, ứng dụng triệt để cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất nông nghiệp. 

Xây dựng nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý một số sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh An Giang 

Thực hiện Đề án xây dựng và phát triển thương hiệu Gạo tỉnh An Giang và Kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu Nếp An Giang, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho 20 đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh ở các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.  Cấp 11.000 mẫu tem cho 11 đơn vị triển khai sử dụng trên các sản phẩm đã được cấp quyền. Tạo Fanpage https://www.facebook.com/nhcnag/ để cập nhật thông tin tuyên truyền nhãn hiệu chứng nhận An Giang.

Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường

Thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, mở rộng thị trường trong và ngoài nước bảo đảm gắn kết chuỗi sản phẩm hàng hóa, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

Thị trường trong nước: Tỉnh hỗ trợ trên 35 doanh nghiệp/cơ sở sản xuất của tỉnh tham gia lễ hội mua sắm tổ chức tại thành phố Long Xuyên và 03 hội nghị giao thương tiếp cận thị trường ngoài tỉnh

Thị trường ngoài nước: Đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường nhất là thị trường Trung Quốc trong đó có nội dung về xuất khẩu gạo nếp. Ngoài ra, tổ chức chuyến công tác kết nối giao thương và mở rộng hợp tác với 2 tỉnh phía Nam của Nước Lào (Attapeu và Champasak), tổ chức giới thiệu các sản phẩm An Giang tại Takeo, Kandal, Vương quốc Campuchia.

Các hoạt động phát triển du lịch

Bảo tồn và phát triển các giá trị cốt lõi của tỉnh để phát triển du lịch tâm linh, du lịch sinh thái và du lịch nông dân gắn với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tạo nên mạng lưới với các sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn và bền vững dựa trên tiềm năng, lợi thế về đặc điểm tự nhiên, sinh thái, giá trị văn hóa, con người với hiệu quả kinh tế cao. Trên địa bàn tỉnh có 02 khu du lịch lớn: Khu du lịch quốc gia núi Sam và Khu du lịch Núi Cấm hàng năm thu hút hàng triệu khách du lịch, ngoài ra tỉnh chú trọng khuyến khích các loại hình du lịch miệt vườn, du lịch sinh thái, du lịch homestay, du lịch về nét đặc trưng văn hóa làng Chăm.

Quy hoạch, sắp xếp dân cư, giao thông, đô thị

Thời gian qua, tỉnh An Giang đã thực hiện đầu tư xây dựng được 247 cụm tuyến dân cư, đã tạo được 51.789 nền nhà (41.916 nền nhà cơ bản, 9.873 nền linh hoạt). Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Quy hoạch không gian phát triển đô thị, dân cư nông thôn, quan tâm bố trí, sắp xếp lại dân cư, từng bước di dời nhà ở ven sông, kênh, rạch có nguy cơ sạt lở cao với tổng số hộ cần phải di dời là 8.965 hộ. Xây dựng, cải tạo 6 tuyến kè bảo vệ bờ sông với chiều dài 6430 m. Nâng cấp, tu bổ 153 km tuyến đê, kênh kiểm soát lũ thuộc chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh và các dự án có mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Chương trình phát triển đô thị tích hợp ứng phó biến đổi khí hậu

Tận dụng có hiệu quả và tranh thủ nguồn lực từ Chương trình phát triển đô thị thông minh trong công tác phát triển đô thị của tỉnh cụ thể:

Triển khai thực hiện Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam-Tiểu dự án thành phố Long Xuyên. Phối hợp với Tổ chức Phát triển Đức (GIZ) và các đơn vị có liên quan thực hiện Chương trình chống thoát nước và chống ngập úng giai đoạn 2 cho thành phố Long Xuyên. Trong đó, có các nội dung liên quan đến chống chịu biến đổi khí hậu như: Lập đồ án Quy hoạch thoát nước thành phố Long Xuyên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Thí điểm mô hình thoát nước bền vững; Lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm;... Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Phát triển đô thị thích ứng và bền vững” do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ. Đồng thời đã ban hành kế hoạch hành động phát triển đô thị tăng trưởng xanh tỉnh An Giang đến năm 2030 là cơ sở triển khai trên địa bàn toàn tỉnh.

Các khu xử lý rác thải, nước thải tập trung

Tỉnh đã đầu tư thực hiện 03 dự án xử lý chất thải rắn tại Long Xuyên, Châu Đốc và Phú Tân với công nghệ đốt, tổng công suất 03 dự án là 615 tấn/ngày, tổng vốn đầu tư khoảng 450 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng các hệ thống xử lý nước thải đô thị tập trung: Dự án hệ thống xử lý nước thải thành phố Châu Đốc với quy mô công suất 5.000m³/ngày đêm (đã đi vào hoạt động); Dự án hệ thống xử lý nước thải thành phố Long Xuyên với quy mô công suất 30.000m³/ngày đêm (đang vận hành thử nhà máy 10.000m³/ngày đêm).

Tăng cường công tác đào tạo, truyền thông và hợp tác quốc tế

An Giang tiếp tục quan tâm công tác đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào sản xuất và quản trị hành chính, khắc phục ngay tình trạng chồng chéo, phối hợp thiếu chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước nhằm từng bước tạo ra nền hành chính kiến tạo, hiện đại và phục vụ.

Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thiết kế và thực hiện Chương trình truyền thông về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cơ quan quản lý các cấp, chính quyền địa phương và người dân nhận thức đầy đủ, chính xác các thách thức đang đặt ra đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh An Giang nói riêng để chủ động trong thích ứng với biến đổi khí hậu và các tác động khác từ thượng nguồn, kêu gọi huy động nguồn lực nhằm bảo vệ, phục hồi và trồng mới rừng, duy trì tỷ lệ che phủ rừng theo Nghị quyết.

Tiếp tục duy trì và phát triển các quan hệ đối tác chiến lược và thỏa thuận liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu, quản trị nguồn nước, phát triển cơ sở hạ tầng với các đối tác quốc tế như WB, ADB, GIZ (Đức), SECO (Thụy Sỹ), IUCN, AuSAID (Úc), USAID (Mỹ), JICA (Nhật), AFD (Pháp), Hà Lan nhằm tranh thủ tối đa sự ủng hộ, giúp đỡ, đầu tư trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, tài nguyên nước và phát triển bền vững.

Tuy nhiên, hiện nay An Giang chưa có hệ thống cơ chế, chính sách căn cứ cụ thể để các tỉnh cùng thực hiện liên kết; Số liệu, dữ liệu liên ngành chưa được điều tra, cập nhật và hệ thống hóa; Chưa xây dựng quy hoạch, tổ chức không gian lãnh thổ; Việc phát triển nguồn lực từ nhận thức, nhân lực, khoa học và công nghệ, đến tài chính và hợp tác quốc tế còn chậm và thụ động. Thiếu nguồn vốn trong phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn. Việc triển khai theo quy hoạch đa phần còn phải trông chờ vào dự án đầu tư xây dựng của các nhà đầu tư và khi quá trình triển khai dự án không như dự kiến, do nhà đầu tư gặp khó khăn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Do nguồn kinh phí hạn chế nên việc triển khai đầu tư các danh mục dự án đầu tư Chương trình phát triển đô thị, Chương trình cụm tuyến dân cư vượt lũ của tỉnh còn hạn chế.

Do vậy tỉnh An Giang đang kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành Trung ương quan tâm đầu tư, nâng cấp đồng bộ hạ tầng giao thông thủy, bộ và cảng phục vụ cho xuất khẩu nông, thủy sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể: Tuyến cao tốc Châu Đốc (An Giang) – Cần Thơ – Sóc Trăng; Nâng cấp cảng nội địa Mỹ Thới, An Giang; Nâng cấp tuyến đường thủy nối từ sông Hậu ra biển Tây.

Thực hiện đầu tư: Dự án trữ lũ và cấp nước ngoạt cho vùng Tứ giác Long Xuyên; Dự án hạ tầng phục vụ tái cơ cấu vùng Tứ giác Long Xuyên gắn với phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng của Vùng này. 

Thực hiện Chương trình tổng thể và ổn định dân cư, khắc phục sạt lở bờ sông nhằm bố trí, sắp xếp lại dân cư, từng bước di dời nhà ở ven sông, kênh, rạch có nguy cơ sạt lở cao (trên địa bàn tỉnh với tổng số hộ cần phải di dời là 8.965 hộ)./.

VŨ HÙNG
các tin khác