Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Hướng dẫn khắc phục kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 369/TT-KVIV ngày 16/9/2019 về nộp tiền thuê đất của các bệnh viện

13/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Cục thuế tỉnh An Giang nhận được công văn số:6595/VPUBND-KTTH ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh về Hướng dẫn khắc phục kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 369/TT-KVIV ngày 16/9/2019 về nộp tiền thuê đất của các bệnh viện

Tải về:

Cục thuế tỉnh An Giang trả lời công văn số:6595/VPUBND-KTTH ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh về Hướng dẫn khắc phục kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 369/TT-KVIV ngày 16/9/2019 về nộp tiền thuê đất của các bệnh viện 

các tin khác