Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 2, khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

01/12/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 30/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2, khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 để cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ 2021 và quyết định một số chủ trương quan trọng khác. Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Nguyễn Thanh Bình Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh An Giang, ông Lê Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã báo cáo Tỉnh ủy kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) của tỉnh và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021.

Responsive image

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021. Ảnh: T.C

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang: Kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ nền kinh tế. Kết quả kinh tế - xã năm 2020 đã thực hiện đạt và vượt 9/13 chỉ tiêu, tương đương đạt 69,23% chỉ tiêu, bao gồm 2 chỉ tiêu vượt và 7 chỉ tiêu đạt, có 4 chỉ tiêu không đạt. Năm 2020, tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn ước thực hiện tăng 5,45% so cùng kỳ (năm 2019 tăng 6,27%). Trong đó, so với cùng kỳ khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,11% (năm 2019 tăng 3,92%); khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,58% (năm 2019 tăng 10,23%); khu vực dịch vụ tăng 7,26% (năm 2019 tăng 6,88%); thuế sản phẩm trừ trợ giá sản phẩm tăng 5,35% (năm trước tăng 8,4%).

“Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, An Giang đã xây dựng kế hoạch điều hành phát triển kinh tế theo diễn biến dịch bệnh COVID-19 để tập trung chỉ đạo, điều hành nhằm khôi phục sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp, thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư của doanh nghiệp, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công,… phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất”, ông Lê Văn Phước cho biết.

Tại hội nghị, UBND tỉnh An Giang cũng trình bày các báo cáo, tờ trình như: Ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về phương án phân bổ, sử dụng nguồn vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 2021; Tờ trình ban hành Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025 của ngân sách tỉnh; Tờ trình ban hành Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2021; Tờ trình ban hành Nghị quyết về Kế hoạch vay, trả nợ vay 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của ngân sách tỉnh.

Responsive image

Ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo công tác xây dựng Đảng, dân vận năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021. Ảnh: T.C

Báo cáo về công tác xây dựng đảng trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ An Giang cho biết: Năm 2020, Tỉnh ủy An Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và chuẩn bị chu đáo các nội dung tham mưu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tô chức thành công Đại hội Đảng bộ Tinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chi đạo, hướng dẫn của Trung ương. Theo đó, Đại hội đã bầu 48 Ủy viên Ban Chấp hành, khuyết 3 theo Đề án nhân sự; 14 Ủy viên Ban Thường vụ, khuyết 1 theo Đề án nhân sự và 3 Thường trực Tinh ủy gồm: 1 Bí thư, 2 Phó Bí thư…Công tác kiểm tra, giám sát được cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, quy chế làm việc và việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chi thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo" trên địa bàn An Giang tiếp tục được đẩy mạnh, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Công tác dân vận chính quyền và lực lượng vũ trang tiếp tục được tăng cường; công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng có trọng tâm, trọng điểm và từng bước mang lại hiệu quả nhất định, góp phần phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nội bộ và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

Xác định công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, trong năm 2021 Tỉnh ủy An Giang tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về công tác xây dựng Đảng và Dân vận; Nghị quyết về nâng cao chất lượng công tác đảng viên giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang cho biết: Thời gian tới Tỉnh ủy An Giang sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường giám sát, nắm tình hình hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy, đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. 

“Tỉnh ủy An Giang tập trung chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương về công tác kiếm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; thực hiện tốt công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại gắn với bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia…”, ông Nưng cho biết.

Thời gian tới, Tỉnh ủy An Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kiện toàn các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân các cấp. Đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền tổ chức kiểm điểm tập thế, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2020 đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra; tổ chú phê bình sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ năm 2020.

Responsive image

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: T.C

Phát biểu tại hội nghị, bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, do đó, các ngành các cấp cần rà soát lại các nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng các chương trình hành động phù hợp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, phải chú trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh cần nghiên cứu, có kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế; chuyển đổi mô hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, bài bản hơn nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp, khẳng định nông nghiệp là nền tảng của An Giang; tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính tạo ra môi trường thông thoáng cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp để tạo ra những động lực cho sự tăng trưởng; tranh thủ tối đa các nguồn vốn đầu tư công và triển khai hiệu quả các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Rà soát, quản lý chặt chẽ và phát huy hiệu quả khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên và có kế hoạch khai thác các nguồn lực mới, như: nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, văn hóa… để tạo ra nội lực phát triển mới cho tỉnh.../. 

Quang Minh 

các tin khác