Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Gỡ nút thắt về giải ngân vốn đầu tư công

25/06/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Áp lực giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 là rất lớn, không phải chỉ có ý nghĩa sử dụng hết nguồn vốn được phân bổ, mà quan trọng hơn là tạo động lực duy trì và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế để thực hiện hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 của tỉnh An Giang.

Vì vậy, nhiệm vụ cấp bách từ nay đến cuối năm là phải gỡ nút thắt về giải ngân vốn đầu tư công để sử dụng hết số kế hoạch vốn được giao, qua đó tạo nguồn lực cho tăng trưởng chung của tỉnh.

Theo đánh giá của UBND tỉnh An Giang: Năm 2020 là năm cuối kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 để tập trung chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư công giai đoạn tiếp theo 2021 – 2025. Do đó, áp lực giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 là rất lớn, không phải chỉ có ý nghĩa sử dụng hết nguồn vốn được phân bổ, mà quan trọng hơn là tạo động lực duy trì và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế để thực hiện hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 – 2020 của tỉnh, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết, lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ 11 Đảng bộ tỉnh An Giang tiến tới Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ 13 của Đảng. Vì vậy, nhiệm vụ cấp bách từ nay đến cuối năm là phải gỡ nút thắt về giải ngân vốn đầu tư công để sử dụng hết số kế hoạch vốn được giao, qua đó tạo nguồn lực cho tăng trưởng chung của tỉnh.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang: Hiện tổng số kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, 2019 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân 2020 tính đến ngày 31/12/2020 là hơn 743 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 5/2020, An Giang chỉ mới giải ngân được gần 108 tỷ đồng, đạt 14,59%. Năm 2020, tổng vốn đầu tư công của An Giang được giao hơn 4.914 tỷ đồng, qua tổng hợp, giá trị giải ngân 5 tháng đầu năm 2020 là gần 1.611 tỷ đồng, chỉ đạt 32,78% kế hoạch. 

Ông Võ Chí Trung, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cho biết: Các kế hoạch vốn đầu tư công được kéo dài sang thực hiện và giải ngân năm 2020, tiến độ giải ngân các kế hoạch vốn này hiện nay khá chậm, chỉ đạt hơn 14%, trong khi chỉ còn chưa đến 3 tháng là phải hoàn thành giải ngân dứt điểm các kế hoạch vốn này theo quy định tại (Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19).

Nguyên nhân giải ngân chậm tiến độ là do các kế hoạch vốn vừa mới được hoàn thành thủ tục để kéo dài thực hiện và giải ngân sang năm 2020 vào cuối tháng 3, đồng thời thời điểm giao vốn cũng rơi vào cao điểm chống dịch bệnh COVID-19, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án.

Tại An Giang, một số dự án có tỷ lệ giải ngân thấp như: Dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang; dự án Kè chống sạt lở sông Hậu, đoạn qua xã Châu Phong; dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Long Xuyên; dự án Nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang.

Theo UBND tỉnh An Giang: Trong tình hình kinh tế khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19, tỉnh An Giang cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, góp phần chung vào kết quả giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm 2020 của tỉnh đạt 32,78%, cao hơn 1,54% so với cùng kỳ năm 2019 là 31,21% và cao hơn tỷ lệ giải ngân chung của cả nước, ước đạt 25%.

Mặc dù tỷ lệ giải ngân 5 tháng đầu năm 2020 cao hơn so với cùng kỳ và cao hơn tỷ lệ giải ngân chung của cả nước, nhưng việc triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn. Nguyên nhân do sau dịp tết Nguyên đán, diễn biến của dịch COVID-19 trở nên khó lường, sau đó, việc áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người và thực hiện cách ly xã hội từ ngày 1/4/2020 để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID – 19 theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh đã tác động làm chậm đến tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang: Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, 2019 kéo dài sang năm 2020 còn lại chưa giải ngân gần 635 tỷ đồng; kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 được giao gần 5.000 tỷ đồng, đến hết tháng 5/2020 mới giải ngân được hơn 1.600 tỷ đồng, số còn lại phải tiếp tục thực hiện và giải ngân là gần 3.500 tỷ đồng. Như vậy, tổng kế hoạch vốn cần phải giải ngân trong các tháng còn lại của năm 2020 là hơn 4.000 tỷ đồng.

Với áp lực phải giải ngân đạt 100% các kế hoạch vốn đầu tư công đã giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang yêu cầu các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công và các đơn vị có liên quan cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động theo dõi, đôn đốc quyết liệt việc thực hiện và giải ngân các dự án theo chỉ đạo của Chính phủ. Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đề xuất Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư xử lý các vướng mắc, rút ngắn thời gian kiểm soát chi; trường hợp vượt thẩm quyền thì chủ động xin ý kiến cấp thẩm quyền để xử lý nhanh các vướng mắc trong thủ tục thanh toán nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2020.

Thời gian qua, công tác quản lý chất lượng công trình trên địa bàn An Giang có những chuyển biến tích cực, chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh ngày một được nâng cao. Nhiều công trình sau khi nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng đã mang lại hiệu quả thiết thực, phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công của các dự án đầu tư xây dựng. 

Xác định việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm, phấn đấu đạt 100% kế hoạch vốn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quyết định thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; UBND tỉnh An Giang yêu cầu các sở ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung thực hiện các nhiệm vụ như: Các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư có dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương phải tập trung quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân trên 60 % kế hoạch vốn giao tính hết ngày 30/09/2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Nếu đến hết ngày 30/09/2020 mà không giải ngân đạt tỷ lệ 60% kế hoạch vốn Trung ương giao  và bị cắt vốn, thì thủ trưởng các đơn vị, chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án sẽ phải tổ chức kiểm điểm và trực tiếp chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh: Các sở ngành, địa phương và chủ đầu tư phải xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm từ đây đến cuối năm 2020 của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp huyện, để triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân hết số vốn được giao kế hoạch năm 2020, kể cả số vốn các năm trước được chuyển sang.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, gắn với trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong việc bảo đảm tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Đồng thời, có quy định cụ thể về chế tài đối với tổ chức, cá nhân, đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng chậm giải ngân các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực mình phụ trách; xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm, làm chậm, nhũng nhiễu, gây khó khăn trong triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Đối với các chủ đầu tư xây dựng, UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình; phối hợp chặt chẽ với nhà thầu thi công trong suốt quá trình triển khai dự án để kịp thời xử lý trong phạm vi thẩm quyền hoặc báo cáo ngay cấp thẩm quyền các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án (đặc biệt cấp huyện phải phân công cụ thể các đồng chí trong Thường trực Ủy ban nhân dân huyện theo dõi từng dự án), lập kế hoạch giải ngân của từng dự án, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Đồng thời, kết hợp xem kết quả giải ngân của từng dự án được phân công theo dõi là căn cứ, tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.

UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu các đơn vị thi công tập trung, huy động tối đa mọi nguồn lực, nhân lực, vật tư, máy móc thiết bị để thi công các công trình xây dựng đảm bảo tiến độ theo hợp đồng; kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật đối với những nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm hợp đồng, làm chậm tiến độ dự án. Tổ chức kiểm tra, giao ban định kỳ để xử lý các vướng mắc và có các biện pháp hữu hiệu nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân kế hoạch vốn được giao năm 2020; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công để tỉnh chỉ đạo tháo gỡ.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở, ngành rà soát đối với các dự án không đảm bảo khả năng thanh toán, giải ngân hết kế hoạch vốn để gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh điều chuyển vốn cho các dự án khác hoàn thành nhưng thiếu vốn giải ngân trong năm 2020.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang lưu ý: Nếu đến hết niên độ giải ngân vốn năm 2020 (bao gồm vốn ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương) mà không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, không có lý do chính đáng, khách quan, thì thủ trưởng các đơn vị, chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án sẽ phải tổ chức kiểm điểm và trực tiếp chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu thành lập Đoàn Kiểm tra các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2020 để tiếp tục thực hiện kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý”, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh.../.

Quang Minh

 

các tin khác