Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thông báo

Thư chúc tết Xuân Canh tý 2020 (25/01/2020)

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Giải pháp khắc phục tình trạng án quá thời hạn chuẩn bị xét xử

11/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 11/12/2019, trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh về việc toà án nhân dân hai cấp trong tỉnh còn tồn đọng 439 vụ án quá thời hạn chuẩn bị xét xử (tính đến ngày 30/9/2019). Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh trả lời như sau:

Theo năm công tác của Tòa án từ 01/12/2018 đến 30/11/2019: Thụ lý chung của Tòa án 2 cấp 13.818 vụ, giải quyết 11.414 vụ, đạt tỉ lệ 83%. 

So với năm 2018, năm 2019 thụ lý tăng 11% (13.818 vụ/12.440 vụ), giải quyết tăng 9% (11.414/10.436).  Một số đơn vị cấp huyện có án thụ lý cao: Long Xuyên 2.021 vu, Chợ Mới 1.753 vụ, Châu Phú 1.369 vụ và Phú Tân: 1.209 vụ…

Theo Chỉ thị số 01/2019/CT-CA ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giao thì Tòa án 2 cấp tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu giải quyết án hình sự (99%), án hành chính (81%), áp dụng biện pháp hành chính tại tòa, thi hành án, xử lý đơn khởi kiện, tỉ lệ án bị hủy, sửa thấp hơn 2018 (0,30%/0,49%).

Riêng về án dân sự không đạt chỉ tiêu (đạt 63%/80%) và có 439 vụ án để quá thời hạn chuẩn bị xét xử. Đến hết ngày 30/11/2019, còn 348 vụ quá hạn.
Một số nguyên nhân như sau:

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định thời hạn chuẩn bị xét xử đối với:

Án Dân sự và hôn nhân và gia đình: 04 tháng. Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không quá 02 tháng. Tổng cộng: 06 (sáu) tháng.

Án kinh doanh thương mại và lao động: 02 tháng. Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không quá 01 tháng. Tổng cộng: 03 (ba) tháng.

Nếu không đảm bảo thời gian quy định trên thì được coi là án quá thời hạn chuẩn bị xét xử. Trong 439 vụ án (còn 348 vụ) để quá thời hạn chuẩn bị xét xử, tập trung vào án dân sự. 

Qua xét xử, xác định được nguyên nhân như sau:

Án thụ lý và giải quyết tăng bình quân hằng năm là 10%;

Biên chế được duyệt 297, phải giảm 10% theo lộ trình đến năm 2021 là 30 biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015. Do giảm tự nhiên và áp lực công việc, một số trưởng hợp xin nghỉ việc, biên chế chỉ còn 252. Tháng 10/2019, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho tuyển dung 13 biên chế (trong đó có 11 thư ký và 02 kế toán) và vào tháng 01/2020 sẽ có quyết định tuyển dụng, nhưng cũng không đảm bảo yêu cầu; 

Áp lực của Thẩm phán quá lớn vì theo chỉ tiêu thì mỗi Thẩm phán chỉ giải quyết 05 vụ/tháng, nhưng thực tế Thẩm phán đã giải quyết vượt chỉ tiêu, cụ thể: giải quyết của Thẩm phán Chợ Mới: 14,1 vụ/tháng, An Phú 10,7 vụ/tháng, Châu Phú 10,6 vụ/tháng …

Đối với các án có tính chất vụ, việc phức tạp: Án liên quan đến đất đai 1.298 vụ, tỉ lệ 9,3%: Khi xét xử, Thẩm phán phải thu thập chứng cứ bằng biện pháp xem xét, thẩm định tại chỗ, đo đạc. Tuy đã có Quy chế phối hợp 1234 nhưng Văn phòng đăng ký đất đai của Tỉnh và huyện quá tải, không đáp ứng đúng thời gian trả kết quả đo đạc nên Tòa án không thể xét xử được.

Theo Kiến nghị số 13/KN-VKS-DS ngày 26/11/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang về khắc phục vi phạm pháp luật gửi đến Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, do chậm trả kết quả đo đạc cho Tòa án, có 16 vụ từ 03 tháng đến 06 tháng; 23 vụ từ 07 tháng đến 12 tháng; 52 vụ từ 13 tháng đến 49 tháng …

Tại phiên chất vấn, Toà án tỉnh đã đề ra một số giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới như:

Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ. Nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức Tòa án.

Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp 1080 với Ủy ban nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Quy chế phối hợp 1332 với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Cùng Sở Tài nguyên và Môi trưởng, Cục Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp 1234.

Đồng thời cũng kiến nghị cần thực hiện xã hội hóa về hoạt động đo vẽ địa chính. Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyên môn thực hiện tốt Quy chế 1080 để cung cấp chứng cứ cho tòa án để xét xử kịp thời.../.

Vũ Hùng

các tin khác