Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Hướng dẫn rà soát, thống kê các đối tượng người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

25/05/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc rà soát, thống kê các đối tượng là người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang

Xem hướng dẫn chi tiết tại văn bản :Công văn số:1087/SLĐTBXH-LĐVL Hướng dẫn rà soát, thống kê các đối tượng người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

các tin khác