Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Chính sách thuế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen-chi nhánh An Giang về việc kỳ kê khai thuế TNCN

05/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Cục thuế tỉnh An Giang nhận được công văn số 02/2020/HSG ngày 17/12/2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen-chi nhánh An Giang về việc kỳ kê khai thuế TNCN

Tải về:

Cục thuế tỉnh An Giang trả lời chính sách thuế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen-chi nhánh An Giang về việc kỳ kê khai thuế TNCN 

các tin khác