Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri về công tác rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các cơ sở giáo dục trên cả nước

01/04/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Cử tri kiến nghị: Qua vụ việc xảy ra tại Trường Quốc tế Gateway (Hà Nội); Đề nghị tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Ngày 24/3/2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 1030/BGDĐT-GDCTHSSV về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV như sau:

Qua vụ việc bỏ quên học sinh tại Trường Quốc tế Gateway, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp nhằm bảo đảm việc đưa đón học sinh đến trường, cụ thể như sau:

1. Ban hành công văn số 3523/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 16/8/2019 chỉ đạo Giám đốc các Sở GDĐT tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô; phối hợp với Ban An toàn giao thông, Sở Giao thông – Vận tải và cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy định pháp luật và hợp đồng vận chuyển đối với các cơ sở giáo dục và đơn vị kinh doanh vận tải tổ chức đưa đón học sinh bằng xe ô tô. Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 3451/BGDĐT-HCQT ngày 12/8/2019 gửi các Sở GDĐT về việc rà soát, kiểm tra và báo cáo về hoạt động của các cơ sở giáo dục.

2. Tổ chức thanh tra tại Sở GDĐT Hà Nội và ngày 08/8/2019 Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành thông báo kết luận Thanh tra. Tại buổi công bố kết luận, Chánh Thanh tra Bộ đã chỉ đạo Sở GDĐT Hà Nội kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến vụ việc xảy ra tại Trường Quốc tế Gateway và các trường quốc tế trên địa bàn theo thẩm quyền.  

3. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông có yếu tố nước ngoài, các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh theo Quyết định số 4591/QĐ-BGDĐT ngày 27/11/2019.

4. Ngày 06/12/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 5513/BGDĐT-GDCTHSSV đôn đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả triển khai về tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô. Trong đó, yêu cầu:

- Tổ chức thực hiện kiểm tra, rà soát, tổng hợp thực trạng về việc các trường phổ thông trên địa bàn sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô theo yêu cầu tại Công văn số 3523/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 16/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tiếp tục phối hợp với Ban An toàn giao thông, Sở Giao thông – Vận tải và cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tiếp tục kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy định pháp luật và hợp đồng vận chuyển đối với các cơ sở giáo dục và đơn vị kinh doanh vận tải tổ chức đưa đón học sinh bằng xe ô tô. 

Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn trong việc đưa đón học sinh./.

Lê Thanh Dũng

các tin khác