Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang cơ cấu lại ngành dịch vụ để phát triển nhanh, bền vững

14/05/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Trong năm 2020 và định hướng đến năm 2025, An Giang thực hiện cơ cấu lại ngành dịch vụ theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung nguồn lực phát triển một số ngành dịch vụ tiềm năng, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao như:

tài chính, ngân hàng, logistics và vận tải, công nghệ thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, du lịch; tăng cường xuất khẩu dịch vụ, phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mục tiêu hướng tới hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại, đảm bảo khai thác tốt các nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, đảm bảo các dịch vụ cơ bản phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Thực hiện cơ cấu lại ngành dịch vụ gắn với cải cách hành chính, xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng dịch vụ công. Bảo đảm gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ và phục hồi môi trường theo mô hình kinh tế xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Responsive image

Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 6,85%. Tỷ trọng khu vực dịch vụ trong cơ cấu kinh tế khoảng 49% vào năm 2020. Giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ đạt khoảng 8,67%. Tỷ trọng khu vực dịch vụ trong cơ cấu kinh tế khoảng 53,59% vào năm 2025. Năm 2020, tỷ trọng lao động các ngành dịch vụ qua đào tạo có chứng chỉ đạt 32%, năm 2025 đạt 40%. Lĩnh vực tài chính-ngân hàng đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, tối ưu hóa mạng lưới ATM và POS. Đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức dưới 10% và ở mức dưới 8% vào năm 2025. Công nghệ thông tin và truyền thông năm 2020 tốc độ tăng trưởng bình quân 10%/năm, đến năm 2025 đạt 12%/năm. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử trên cơ sở cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, hướng tới nền kinh tế số và xã hội số. Xây dựng Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh An Giang ra nước ngoài hướng tới chuyển đổi số cho hoạt động thông tin đối ngoại, sử dụng các công nghệ truyền thông tiên tiến như công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, mạng xã hội, đáp ứng nhu cầu nội dung thông tin của mọi cá nhân có quan tâm đến An Giang về đất nước, con người, ẩm thực, du lịch, thể thao.

Giáo dục nghề nghiệp đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo; bình quân hàng năm đào tạo nghề nghiệp cho khoảng 25.000 người. Logistics và vận tải mục tiêu năm 2020 tổng sản lượng vận tải toàn ngành khoảng 2,24 tỷ tấn hàng hóa và khoảng 12,7 tỷ lượt khách. Năm 2025, tổng sản lượng vận tải toàn ngành khoảng 2,91 tỷ tấn hàng hóa và khoảng 16,6 tỷ lượt khách. Năm 2020 thu hút khoảng 200 ngàn lượt khách du lịch quốc tế và 9,8 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 7.500 tỷ đồng. Đến năm 2025, thu hút khoảng 400 ngàn lượt khách du lịch quốc tế và 12,5 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 12.000 tỷ đồng. Lĩnh vực y tế đạt 26 giường bệnh và 9 bác sĩ/1 vạn dân năm 2020 và đạt 27 giường bệnh viện, 11 bác sĩ/1 vạn dân năm 2025. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. 

Để đạt mục tiêu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đề ra các nhiệm vụ chủ yếu, yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh phối hợp thực hiện. Trước tiên cần tạo lập môi trường chung cho phát triển các ngành dịch vụ. Đó là thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Đối với lĩnh vực tài chính-ngân hàng, tổ chức triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn cho các tổ chức tín dụng thực hiện theo từng giai đoạn trong lộ trình triển khai Basel II tại An Giang; phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, tạo cơ sở nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số. 

Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, kiến nghị hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ phát triển bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin đáp ứng các yêu cầu về hội nhập. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; xây dựng Chính phủ điện tử. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp, trong khai thác và xử lý bưu gửi tại các doanh nghiệp bưu chính. Phát triển và thương mại hóa viễn thông 5G.

Trong lĩnh vực phân phối, Sở Công thương phối hợp các Sở, ban ngành liên quan xây dựng và triển khai hiệu quả Đề án phát triển thương mại trong nước; hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với các nền tảng thương mại điện tử quốc tế như Amazon, Alibaba, Rakuten... Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, quan tâm phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo đi đôi với nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp và đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội sắp xếp, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, đảm bảo quy mô, cơ cấu, hợp lý về ngành, nghề, trình độ đào tạo, vùng miền, chuẩn hóa, hiện đại hóa, có phân tầng chất lượng.

Đối với lĩnh vực logistics và vận tải, Sở Giao thông-Vận tải quan tâm phát triển đa dạng các loại hình doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics. Tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp logistics liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài. Đầu tư kết cấu hạ tầng; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Với tiềm năng và thế mạnh quyết tâm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, UBND tỉnh giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình quảng bá du lịch An Giang bằng nhiều hình thức và phương tiện truyền thông, đặc biệt tăng cường quảng bá trên mạng internet. Phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch theo hướng tiệm cận các bộ tiêu chuẩn du lịch quốc tế; xây dựng hình ảnh và thương hiệu du lịch An Giang.

Trong lĩnh vực y tế khuyến khích đầu tư phát triển các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập. Thúc đẩy đầu tư, ứng dụng các giải pháp chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh trên nền tảng công nghệ 4.0 như: “Ứng dụng khoa học và công nghệ vào hội chẩn, tư vấn, khám, chữa bệnh từ xa (telehealth) tại các cơ sở y tế, bệnh án điện tử, quản trị bệnh viện bằng công nghệ thông tin, tăng cường ứng dụng phần mềm trong quản lý, sử dụng số liệu thông tin y tế.

 Tin rằng, với nhiều giải pháp cơ cấu lại ngành dịch vụ gắn với thực hiện đồng bộ những giải pháp trọng tâm và chính sách cụ thể, có thể đo lường kết quả, tác động hiệu quả, kịp thời trên thực tiễn, theo tín hiệu thị trường. Qua đó, nâng cao vai trò và tăng tỷ trọng của ngành dịch vụ trong nền kinh tế và xuất khẩu; tạo việc làm và thu hút đầu tư, góp phần hoàn thành mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế, phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh./.

Hạnh Châu

 

các tin khác