Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí

06/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí của Sở để quý cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận tiện trong liên hệ công tác, cụ thể như sau:
Họ và tên: Huỳnh Thành Danh

Chức vụ: Giám đốc Sở

Sđt: 0913972155

Địa chỉ email: htdanh@angiang.gov.vn

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các đơn vị được biết.

File đính kèm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí

các tin khác