Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Sở Y tế lấy ý kiến dự thảo Tờ trình ban hành NQ về giá dịch vụ khám chữa bệnh,về chế độ thù lao cho đối tượng làm nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS, cộng tác viên Dân số - KHHGĐ tỉnh An Giang

20/05/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

 Dự thảo Tờ trình  Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do địa phương quản lý

 Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do địa phương quản lý

Dự thảo TỜ TRÌNH Đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về chế độ thù lao cho đối tượng làm công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh An Giang

Dự thảo NGHỊ QUYẾT Về chế độ thù lao cho đối tượng làm công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh An Giang

Dự thảo TỜ TRÌNH Đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về mức hỗ trợ thù lao cho cộng tác viên Dân số - KHHGĐ trên địa bàn tỉnh An Giang

Dự thảo NGHỊ QUYẾT Về mức hỗ trợ thù lao cho cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh An Giang

các tin khác