Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Sở Tư pháp lấy ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang

27/05/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Dự thảo TỜ TRÌNH Quyết định ban hành tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang thay thế Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND 

Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp:

Sở Tư pháp tỉnh An Giang (phòng Bổ trợ tư pháp), số 269 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Số điện thoại: 0296.3.853835

Đồng thời gởi file mềm về địa chỉ email : sotuphap@angiang.gov.vn

Toàn bộ nội dung dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh (www.angiang.gov.vn) và Sở Tư pháp (http://sotuphap@angiang.gov.vn).

Rất mong nhận được sự phối hợp của quý cơ quan tổ chức để Sở Tư pháp kịp thời tổng hợp, hoàn chỉnh văn bản trình UBND tỉnh

các tin khác