Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Từ ngày 25/4/2019, áp dụng quy định về hồ sơ đăng ký nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng và cá tra

18/03/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 08/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản được ban. Nghị định 26/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2019.
Responsive image

     (Ảnh minh họa – nguồn internet)

     Nghị định này quy định chi tiết khoản 10 Điều 10, điểm b khoản 3 Điều 13, khoản 4 Điều 16, khoản 5 Điều 21, điểm a khoản 2 Điều 23, Điều 24, khoản 5 Điều 25, khoản 5 Điều 27, khoản 4 Điều 28, khoản 2 Điều 32, khoản 5 Điều 34, khoản 6 Điều 35, khoản 5 Điều 36, khoản 5 Điều 38, khoản 3 Điều 39, khoản 3 Điều 40, khoản 1 Điều 48, điểm đ khoản 2 Điều 50, khoản 3 Điều 51, khoản 2 Điều 53, khoản 7 Điều 56, điểm k khoản 2 Điều 57, khoản 4 Điều 64, khoản 4 Điều 66, khoản 2 Điều 68, điểm d khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 78, khoản 4 Điều 79, khoản 2 Điều 89, khoản 3 Điều 94, khoản 7 Điều 98, khoản 3 Điều 99 của Luật Thủy sản và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. Đối tượng áp dụng của Nghị định bao gồm các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động thủy sản hoặc có liên quan đến hoạt động thủy sản trong nội địa, đảo, quần đảo và vùng biển của Việt Nam; tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam.

     Theo Nghị định, các cơ sở nuôi trồng thủy sản thuộc đối tượng thủy sản nuôi chủ lực (gồm: tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra) và nuôi trồng thủy sản lồng bè phải thực hiện thủ tục đăng ký với hồ sơ sau: Đơn đăng ký theo Mẫu số 26.NT Phụ lục III ban hành kèm Nghị định 26; Một trong các giấy tờ liên quan đến Quyền sử dụng đất (QSDĐ) như Giấy Chứng nhận QSDĐ khi được giao, cho thuê đất để nuôi trồng thủy sản (NTTS), Giấy phép hoạt động NTTS trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện, Quyết định giao khu vực biển, Hợp đồng thuê QSDĐ, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; Sơ đồ mặt bằng vị trí ao/lồng nuôi có xác nhận của chủ cơ sở.

     Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý thủy sản cấp tỉnh sẽ xem xét, cấp giấy xác nhận cho chủ cơ sở./.
                                                                                                      
   Tấn Mẫm

các tin khác