Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định hành chính

05/10/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
Kỳ báo cáo: Quý III năm 2018 (Từ ngày 16 tháng 6 năm 2018 đến ngày 15 tháng 9 năm 2018)

Tệp đính kèm: Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định hành chính

 

các tin khác