Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

“Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

17/07/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Tới đây An Giang sẽ thực hiện “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” vào thứ tư hàng tuần tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ quan hành chính các cấp, nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu quả, chất lượng của cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, tổ chức, cá nhân.
Responsive image

Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính các cấp nhanh, gọn, chính xác, đúng quy định; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. 

Cán bộ, công chức, viên chức một cửa nhận hồ sơ và gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo quy định và không thu phí viết hộ.

Ý nghĩa hơn, để quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không còn là rào cản, làm chậm tiến độ hoạt động của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực kinh tế, đời sống, xã hội. Tổ chức, cá nhân đến yêu cầu thực hiện các loại hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nếu mang đầy đủ các loại giấy tờ sẽ được giải quyết ngay, đồng thời sẽ được hỗ trợ ghi các loại giấy tờ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, mô hình nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, chất lượng dịch vụ công; nâng cao chất lượng phục vụ tốt nhất cho tổ chức, công dân. Đồng thời, phát huy tối đa hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, mang lại sự hài lòng cho người dân; hỗ trợ, giới thiệu người dân biết đến việc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

Qua thực hiện còn nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất đạo đức giao tiếp ứng xử và năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân. Thực hiện giải quyết các thủ tục, hồ sơ đảm bảo nhanh, hiệu quả; hỗ trợ người dân ghi chép các loại giấy tờ. Đảm bảo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Góp phần rút ngắn thời gian người dân với yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính; để người dân có cách nhìn tích cực hơn vào công tác cải cách hành chính; hướng tới sự thân thiện giữa người dân đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu. 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ An Giang Trương Long Hồ cho biết: “Mô hình “Ngày không viết” là khi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào ngày thực hiện mô hình này, sẽ được công chức, viên chức hỗ trợ ghi thay các loại giấy tờ, hồ sơ theo yêu cầu của loại thủ tục hành chính theo quy định (khi tổ chức, người dân có yêu cầu). Công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiến hành viết hộ các loại giấy tờ, hồ sơ (trừ trường hợp một số thủ tục hành chính đặc thù theo quy định pháp luật không được viết hộ); kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nhận hồ sơ; hướng dẫn người dân nộp hồ sơ tại từng lĩnh vực tương ứng. Cán bộ, công chức, viên chức một cửa nhận hồ sơ và gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo quy định và không thu phí viết hộ”. Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chỉ việc ký tên hoặc điểm chỉ trong giấy tờ, hồ sơ theo quy định. Mô hình này được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các huyện, thị xã, thành phố, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả UBND các xã, phường, thị trấn.

Mô hình “Ngày không hẹn” là khi tổ chức, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến yêu cầu thực hiện một số thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào ngày thực hiện mô hình này, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định sẽ được tiếp nhận và giải quyết ngay.  Công chức, viên chức tiếp nhận xử lý hồ sơ, trình ký và trả kết quả ngay sau đó cho tổ chức, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp (trong giờ hành chính, không viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả). Mô hình này thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của UBND các xã, phường, thị trấn.

UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành tăng cường phổ biến đến người dân, doanh nghiệp đăng ký giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Sở Nội vụ kiểm tra, đôn đốc thực hiện hiệu quả mô hình; nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh cần thiết nhân rộng tất cả các ngày trong tuần. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định danh mục thủ tục hành chính vào “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn quán triệt, triển khai thực hiện tốt kế hoạch “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tuyên truyền chủ trương, ý nghĩa của mô hình để cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết.

Thời gian qua, sáng kiến mô hình “Ngày không hẹn, không viết, không nộp” của An Giang được Bộ Nội vụ đánh giá cao. Nói như Giám đốc Sở Nội vụ An Giang, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Hồng Yến: “Sự hài lòng của nhân dân là thước đo quan trọng nhất để đánh giá công tác cải cách hành chính có thực sự đi vào cuộc sống. Muốn đạt được điều đó, phải thay đổi tư duy cán bộ từ ban phát sang hỗ trợ, giúp đỡ, phục vụ dân”.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trương Long Hồ cho biết, nhiều địa phương như: UBND TP. Long Xuyên thực hiện mô hình “Ngày không viết, ngày không hẹn”, UBND huyện Tịnh Biên, TX. Tân Châu có mô hình “3 không” (không hẹn, không viết, không nộp) triển khai hiệu quả. Những giải pháp, cách làm mới của các địa phương đã nhận được sự đồng thuận, hài lòng của người dân, nâng cao chỉ số cải cách hành chính; chỉ số quản trị hành chính công, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

Với nhiều sáng kiến mới, mô hình hay, hiệu quả, An Giang đã và đang tiếp tục tiếp tục có giải pháp tích cực, cơ chế tốt để tập trung thực hiện hiệu quả công tác CCHC, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, hiệu lực, hiệu quả.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU

 

các tin khác