Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị cử tri về công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp

20/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Kiến nghị cử tri của An Giang gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV nội dung: Hiện nay, địa phương đang triển khai công tác nhân sự để chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhưng đang gặp khó khăn do phải chờ Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi,

bổ sung Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Đề nghị sớm ban hành văn bản sửa đổi 02 Nghị định trên. 

Ngày 14/8/2019, Bộ Nội vụ có văn bản số 3825/BNV-TCCB về trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV như sau:

hực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 11/6/2019 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2019, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 2971/BNV-TCBC ngày 04/7/2019 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ- CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chửc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Sau khi Chính phủ ban hành các Nghị định này, đề nghị địa phương triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định./.

Nguyễn Linh

các tin khác