Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang làm tốt công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

18/04/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Đó là nhận định của đoàn công tác liên ngành kiểm tra, khảo sát chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính Phủ do Vụ trưởng vụ Tổng hợp - Bộ nội vụ Hà Thị Dung làm trưởng đoàn tại buổi làm việc với tỉnh An Giang vào chiều 17/4.
Responsive image

Theo Vụ trưởng vụ Tổng hợp - Bộ nội vụ Hà Thị Dung, thời gian qua tỉnh An Giang đã rất quan tâm đến việc triển khai thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế thông qua nhiều hình thức và tập trung vào 2 đối tượng là người lao động và người sử dụng lao động; 

Đặc biệt là công tác xây dựng Đảng và phát triển các tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước; vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước ngày càng được phát huy; các lãnh đạo trong doanh nghiệp tư nhân là đảng viên làm nòng cốt trong điều hành hoạt động sản xất, kinh doanh của doanh nghiệp theo đúng chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. 
 
Theo báo cáo của tỉnh An Giang, tính đến ngày 31/12/2018, trên địa bàn tỉnhAn Giang có 5.128 doanh nghiệp ngoài nhà nước đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký 45.092 tỷ đồng (trong đó, có 240 Công ty cổ phần, 1 công ty hợp danh, 1.141 Công ty TNHH hai thành viên trở lên, 2.386 Công ty TNHH một thành viên, 1.360 doanh nghiệp tư nhân) hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề như: công nghiệp các loại, giao thông, vận tải, bưu đìện, xây dựng, nông, lâm, ngư nghiệp, thủy lợi, thương nghiệp, du lịch, dịch vụ, ….; về quy mô đa số là vừa, nhỏ, siêu nhỏ, một số ít là doanh nghiệp lớn. 

Responsive image

Trong tổng số 5.128 doanh nghiệp ngoài nhà nước, tỉnh An Giang đã thành lập được 30 tổ chức đảng, 915 tổ chức chính trị xã hội, 899 công đoàn cơ sở, 11 tổ chức đoàn thanh niên, 5 tổ chức hội cựu chiến binh. Đến nay, An Giang vẫn chưa xây dựng được tổ chức đảng và phát triển đảng viên tại doanh nghiệp có vốn đâu tư nước ngoài và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Lê Kim Bình cho biết, trong quá trình thực hiện chủ trương về đảng viên làm kinh tế tư nhân, có thể khẳng định rằng, các đảng viên làm kinh tế tư nhân đều hoạt động hiệu quả, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng ở các đơn vị kinh tế tư nhân cơ bản đi vào nề nếp, hoạt động có hiệu quả, làm tốt việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc giữa Đảng, chính quyền và đoàn thể; phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, tạo sự gắn kết trong việc phối hợp giữa lãnh đạo đảng với lãnh đạo doanh nghiệp góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách với nhà nước, đồng thời chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. 

Các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là tổ chức công đoàn là cầu nối với doanh nghiệp, đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, gắn với quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và của doanh nghiệp như: công tác thăm hỏi tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán, Tháng Công nhân; tổ chức khám sức khỏe, tư vấn pháp luật cho người lao động; hỗ trợ cất nhà mái ấm công đoàn, tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…. 

Trong đó, việc tư vấn, phản biện chính sách, tổ chức các diễn đàn liên kết, hợp tác, giải quyết khó khăn, vướng mắc của người lao động và doanh nghiệp đã tạo được sự đồng thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển bền vững. Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục đã góp phần nâng cao nhận thức chấp hành quy định pháp luật, nội quy công ty, rèn luyện ý thức, tác phong công nghiệp cho công nhân lao động, giúp chủ doanh nghiệp nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn và nhận thức được sự cần thiết  phải có tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp; công nhân lao động xem tổ chức công đoàn là chổ dựa tin cậy của họ, là nơi họ có thể gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của mình và là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho công nhân, viên chức, người lao động, vì thế công nhân, viên chức, người lao động ngày càng gắn bó với tổ chức công đoàn.
 
Theo quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, việc triển khai thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế là hết sức cần thiết, thời gian tới An Giang sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá, phân loại các doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, vận động, thuyết phục để chủ doanh nghiệp nhận thức rõ sự cần thíết của tổ chức đảng, đoàn thế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triến bền vũng của các doanh nghiệp; quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả; chú trọng lắng nghe phản hồi, kiến nghị từ các cơ sở, doanh nghìệp để đưa ra các biện pháp hỗ trợ hợp lý, từng bước thảo gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ sở, doanh nghiệp, phát triến doanh nghỉệp bền vững, hoạt động đúng pháp luật. 

Tiếp tục tăng cường vận động, tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho chi ủy, nhất là Bí thư các chi bộ trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước về chức năng, nhiệm vụ trong doanh nghiệp để các cấp ủy thực hiện tốt vai trò, trách nhỉệm lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ của chi bộ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân gắn với nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Quan tâm đến công tác phát triến đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân...

Để Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ thực sự đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa rộng, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đề nghị Trung ương sớm nghiên cứu ban hành Nghị quyết riêng về công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, trong đó nêu rõ lợi ích việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng...

Responsive image

Bên cạnh đó, tăng cường chỉ đạo thực hiện cải cách các thủ tục, hành chính trong công tác xây dựng đảng nói chung và công tác phát triển đảng trong loại hình doanh nghiệp tư nhân, kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào đảng nói riêng. Phân cấp việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng cho Ban Thường vụ cấp huyện để thủ tục đơn giản, không tốn nhìều thời gian,…

Trước đó, đoàn công tác đã có buổi kiểm tra việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tại một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Long Xuyên và huyện Châu Thành (An Giang)./.

Công Mạo

các tin khác