Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Quyết định về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020

04/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Quyết định số:2889/QĐ-UBND về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020

Tờ trình số:1953/Ttr-CT về việc giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020

các tin khác