Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Quyết định Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Số hóa tài liệu lưu trữ của các đơn vị giải thể thuộc phông: BQLDAĐTXD VHXH; các DNNN; TKS liên hợp huyện Tịnh Biên” của Sở Nội vụ

25/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Quyết định số: 2312/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Số hóa tài liệu lưu trữ của các đơn vị giải thể thuộc phông: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng văn hóa xã hội; các doanh nghiệp nhà nước; Trạm Kiểm soát liên hợp huyện Tịnh Biên” của Sở Nội vụ_.pdf (811.75 Kb)

các tin khác