Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

NGHỊ QUYẾT 10 Về việc chủ trương thực hiện, cơ chế tài chính, kế hoạch trả nợ vay của dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - ...

26/07/2017

Xem với cở chữ : A- A A+

Tập tin đính kèm: NGHỊ QUYẾT 10 Về việc chủ trương thực hiện, cơ chế tài chính, kế hoạch trả nợ vay của dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Long Xuyên,tỉnh An Giang, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)

 

Phụ lục kèm theo: KẾ HOẠCH TRẢ NỢ VAY CỦA DỰ ÁN MỞ RỘNG NÂNG CẤP ĐÔ THỊ VIỆT NAM 

 

các tin khác