Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND.

30/08/2016

Xem với cở chữ : A- A A+
NGHỊ QUYẾT Về việc Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 – 2020 và quy định hỗ trợ vốn đầu tư có mục tiêu cho cấp huyện

Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND.

Quy định ban hành kèm theo

 

các tin khác