Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang thông báo chào hàng “Thuê dàn dựng gian hàng tiêu chuẩn và thi công, trang trí văn phòng BTC

21/06/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
1. Tên gói thầu: “Thuê dàn dựng gian hàng tiêu chuẩn và thi công, trang trí văn phòng BTC. Trang trí tổng thể hội chợ” thuộc đề án “ Hội chợ Thương mại Quốc tế An Phú – An Giang 2019”
Nội dung chính của gói thầu: 
Responsive image

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

2. Tên dự án: Hội chợ Thương mại Quốc tế An Phú – An Giang 2019.

3. Nguồn vốn: Kinh phí chương trình xúc tiến quốc gia năm 2019; nguồn thu của các doanh nghiệp.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh từ 07 giờ 30 phút ngày 25/6/2019 đến 07 giờ 30 phút ngày 03/7/2019.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang. Địa chỉ: Số 2A Ngô Gia Tự, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 . 3945 001    Fax: 0296 3945 002   Email: ttxttmdldt@angiang.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 VNĐ

9. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười triệu đồng). Hình thức bảo đảm dự thầu: tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp phát hành đảm bảo nội dung theo quy định.

10. Thời điểm đóng thầu: 07 giờ 30 phút ngày 03/7/2019.

11. Thời điểm mở thầu:  08 giờ 00, ngày 03/07/2019.  

An Giang, ngày  19 tháng 06 năm 2019
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
GIÁM ĐỐC
 
 

 Lê Trung Hiếu

 

các tin khác