Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Tiếp tục quan tâm thực hiện kế hoạch cải cách hành chính lĩnh vực Công Thương

06/07/2017

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTÐT An Giang) - Thời gian qua, ngành công thương luôn quan tâm thực hiện các Kế hoạch về: thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) năm 2017; phát triển Doanh nghiệp ngành Công thương; nâng cao chỉ số nâng lực cạnh tranh cấp tỉnh; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính theo mô hình một cửa…

Kết quả đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. Đồng thời thường xuyên rà soát, đề xuất kiến nghị điều chỉnh bổ sung nâng cấp phần mềm nhằm phục vụ công tác quản lý hiệu quả; rà soát thủ tục hành chính qua đó bổ sung và bớt thủ tục theo quy định. Thực hiện giải quyết nhanh, kịp thời thủ tục hành chính cho doanh nghiệp khi có yêu cầu.

 

Trong 06 tháng đầu năm 2017, ngành công thương đã tiếp nhận 4.918 hồ sơ (tiếp nhận trực tuyến 31 hồ sơ), trả kết quả 4.788 hồ sơ (trả kết quả qua bưu điện 78 hồ sơ). Đăng lên cổng thông tin điện tử của Sở Công thương 206 tin bài về hoạt động ngành; Số lượng truy cập đạt 10.100 lượt. Trong tháng 06 năm 2017 tiếp nhận 3.537 văn bản đến và phát hành 1.320 văn bản đi các loại.

 

Từ ngay đến cuối năm 2017, ngành công thương tiếp tục rà soát hệ thống Giấy phép, Giấy chứng nhận, các quy định về điều kiện, thủ tục cấp phép, đảm bảo công khai minh bạch và đơn giản hoá thủ tục, giảm gánh nặng chi phí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của thương nhân. Tích cực triển giải quyết nhanh các thủ tục nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất - kinh doanh kịp thời, thuận lợi; thực hiện xác nhận các chương trình khuyến mại, hội chợ triển lãm thương mại nhằm kích cầu tiêu dùng sản phẩm trong nước sản xuất./.

 

VŨ HÙNG  
các tin khác