Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Quyết định Ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh An Giang

16/01/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

 

Tải về: Quyết định Ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh An Giang

Tải về: Quy định Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh An Giang

Tải vê: Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn thành phố Châu Đốc

Tải vê: Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn thành phố Long Xuyên

Tải vê: Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn thị xã Tân Châu

Tải vê: Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn huyện An Phú

Tải vê: Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn huyện Châu Phú

Tải vê: Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn huyện Châu Thành

Tải vê: Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn huyện Chợ Mới

Tải về: Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn huyện Phú Tân

​Tải về: Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn huyện Thoại Sơn

Tải về: Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn huyện Tịnh Biên

Tải về: Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn huyện Tri Tôn

Responsive image
 
Responsive image
 

 

các tin khác