Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Công ty CP Điện Nước An Giang thông báo mời thầu: Gói thầu số 20: Cung cấp thiết bị phục vụ quản lý vận hành

27/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
- Tên Bên mời thầu: Công ty CP Điện Nước An Giang. - Tên gói thầu: Gói thầu số 20: Cung cấp thiết bị phục vụ quản lý vận hành - Tên dự án: Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Nguồn vốn: Vốn đối ứng ngân sách TW.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT từ 07 giờ 30 phút, ngày 28/11/2018 đến 14 giờ 00 phút, ngày 18/12/2018. 

- Địa điểm bán HSMT: Văn phòng Công ty CP Điện Nước An Giang; Địa chỉ: 821 Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; 

  Điện thoại: 0296.3953828 Fax: 0296.3857800.

- Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng).

- Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng Công ty CP Điện Nước An Giang; Địa chỉ: 821 Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2018.

- Bảo đảm dự thầu:  200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng).

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 18 tháng 12 năm 2018 tại Văn phòng Công ty CP Điện Nước An Giang; Địa chỉ: 821 Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Công ty CP Điện Nước An Giang kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên
 
                                                     Long Xuyên, ngày 16 tháng 11 năm 2018
 
 
CHỦ TỊCH HĐQT
 
 
 
 Lương Văn Bạ
 
các tin khác