Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Biên soạn lịch sử Lực Lượng Vũ Trang địa phương tỉnh An Giang (1975-2010)

21/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

Mục Tiêu:

1. Nghiên cứu biên soạn lịch sử lực lượng vũ trang AG giai đoạn 1975-2010

2. Giáo dục truyền thống lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh nhà trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Nội dung:

Biên soạn tập lịch sử Lực lượng vũ trang địa phương tỉnh An Giang (1975-2010).

Lĩnh Vực: KHKT&CN

Thời gian: 2011 - 2013.

Đơn vị: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh AG

Chủ nhiệm: Thiếu tướng Lê Trung Hiếu

Đơn vị nhận chuyển giao:

 

các tin khác