Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

UBND tỉnh công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

27/07/2017

Xem với cở chữ : A- A A+

Quyết định số 1155/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh An Giang về việc giao nhiệm vụ người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo đó giao ông Lâm Quang Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, thay thế ông Phạm Sơn - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang từ ngày 14 tháng 4 năm 2017.

các tin khác