Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa nâng cao năng suất và lợi nhuận ở huyện Thoại Sơn - An Giang

21/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

Mục Tiêu:

Góp phần đa dạng loài và mô hình nuôi,  tạo thêm nguồn hàng xuất đồng thời nâng cao thu nhập cho người nuôi

Nội dung:

Năng suất thu hoạch từ 1.300 đến 1.500 kg/ha, lợi nhuận trên 1 vụ tôm dao động từ 79,2 đến 110,7 triệu đồng/ha/vụ.

Lĩnh Vực: KHKT&CN

Thời gian: 2012 - 2013.

Đơn vị: Đại học  Cần Thơ

Chủ nhiệm: Trần Văn Hận

Đơn vị nhận chuyển giao:

 

các tin khác