Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang công bố kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

29/05/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 29/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị Phân tích kết quả Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2017; đồng thời công bố chỉ số CCHC năm 2017 của các sở ngành và UBND 11 huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Vương Bình Thạnh – Chủ tịch UBND tỉnh An Giang dự và chủ trì hội nghị.
Responsive image
 

Tại Hội nghị, đại biểu nghe Phó Giám đốc Sở Nội vụ An Giang – Trương Long Hồ trình bày báo cáo phân tích kết quả Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), năm 2017 của tỉnh An Giang. 

Responsive image
 

Theo đó, Chỉ số PAPI là chỉ số đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh dựa trên trải nghiệm và đánh giá của người dân khi tương tác với các cấp chính quyền địa phương. Hồ sơ PAPI tỉnh/thành phố giới thiệu kết quả tổng hợp của 6 chỉ số lĩnh vực nội dung và 22 chỉ số nội dung thành phần cấu thành Chỉ số PAPI của từng tỉnh/thành phố.

Năm 2017, chỉ số PAPI của An Giang xếp thứ 18/68 tỉnh thành (tăng 16 bậc so với năm 2016). Trong đó, An Giang nằm trong nhóm tăng điểm nhiều nhất (15-20%) cụ thể là các chỉ số nội dung: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở, Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công.

Về kết quả Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2017, tỉnh An Giang đạt 83.54 điểm (tăng 10.65 điểm so với năm 2016), xếp hạng 8/63 tỉnh, thành phố cả nước (tăng 28 bậc so với năm 2016); đứng đầu khu vực ĐBSCL. Điểm số cụ thể cho từng chỉ số thành phần, tỉnh có 50 trên 69 chỉ số thành phần đạt điểm tối đa; có 07 tiêu chí thành phần không có điểm; và 12 tiêu chí không đạt điểm tối đa. Đặc biệt, Chỉ số thành phần Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế xã hội đạt điểm tối đa (15/15) đứng đầu cả nước; tiêu chí  Tiếp nhận, xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC đạt điểm tối đa (1.5 điểm).

Tiếp đó, Đồng chí Ngô Hồng Yến – Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2017 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Responsive image
 

 Kết quả, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 cho 5/18 Sở, Ban, Ngành tỉnh bao gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư xếp thứ nhất; Sở Giao thông vận tải xếp thứ 2; Sở Tư pháp xếp thứ 3; Sở Tài chính xếp thứ 4 và Sở Ngoại Vụ xếp thứ 5  và 3/11 huyện, thị thành, thành bao gồm Thành phố Châu Đốc xếp thứ nhất, Châu Thành xếp thứ hai, Phú Tân xếp thứ ba.

Responsive image
 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị,  Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, tập trung thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm:  

Thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình CCHC của tỉnh giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 05/2/2016 và Kế hoạch CCHC năm 2018 của tỉnh (KH số 792/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017). Giao Sở Nội vụ rà soát tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả 3 năm thực hiện Chương trình CCHC tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020.  Đối với những hạn chế trong công tác CCHC của tỉnh thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở ngành, địa phương thường xuyên bám sát các chỉ đạo, chương trình và kế hoạch của tỉnh; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao đúng hạn. Đồng thời, lãnh đạo đơn vị cần nghiên cứu học hỏi và ứng dụng những mô hình hay về CCHC trong và ngoài nước nhằm đưa ra sáng kiến đột phá, thiết thực đối với địa phương, đơn vị. Riêng Sở Nội vụ cần có sự rà soát tìm kiếm các mô hình hay tại các địa phương, trong và ngoài nước để làm tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện va nhân rộng.

Đồng chí Vương Bình Thạnh cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, địa phương cần nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, giám sát nhân viên, cán bộ; không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, vi phạm đạo đức công vụ. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang giao Văn phòng Ủy ban tỉnh tiếp tục vận hành phần mềm theo dõi kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh; báo cáo và đề xuất hướng xử lý những đơn vị chậm trễ hoặc không thực hiện theo chỉ đạo.

Sở Thông tin và Truyền thông cần khẩn trương hoàn chỉnh đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát Bộ phận mộ cửa của 11 huyện, thị, thành phố; 156 xã, phường, thị trấn; cùng Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang.

Về kết quả Chỉ số PAPI, các đơn vị, địa phương cần tiếp tục duy trì và nâng điểm 5 trục nội dung (đã tăng điểm) và khắc phục, cải thiện 2 trục nội dung còn thấp là: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Trách nhiệm giải trình với người dân. Trong đó, cần thực hiện tốt công tác tiếp dân, khuyến khsich sự tham gia của người dân trong hoạt động xây dựng chính quyền, tuyên truyền nâng cao nhận thức và dân trí – đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh gợi ý. Ngoài ra, cần ban hành các chương trình hành động nâng cao chỉ số PAPI; thực hiện các nội dung cam kết (kết luận 459/TB-VPUBND ngày 20/11/2017)./.

Hữu Trực  

các tin khác