Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Thử nghiệm quy trình sản xuất giống tôm càng xanh tại An Giang ứng dụng quy trình nước trong kết hợp ozone và thảo dược Diệp Hạ Châu

21/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

Mục Tiêu:

 Nâng cao hiệu quả và chuyển giao mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên  của địa phương, góp phần tạo thêm thu nhập cho lao động nông thôn.

Nội dung:

Tập huấn và xây dựng hoàn chỉnh mô hình sản xuất giống TCX ứng dụng qui trình nước trong hở kết hợp ozone và thảo duoc75 diệp ạh châu đạt thông số kỹ thuật: Tỷ lệ tôm cái thành thục từ 80-90% và Tỷ lệ chuyển post từ 20-30%.

Lĩnh Vực: KHKT&CN

Thời gian: 2011 - 2011.

Đơn vị: Trung tâm Giống  thủy sản An Giang

Chủ nhiệm: Võ Thị  Thanh Vân

Đơn vị nhận chuyển giao:

 

các tin khác