Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Chuyển giao qui trình nhân nuôi nấm xanh tại qui mô nông hộ.

21/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

Mục Tiêu:

Phát triển mô hình SX giống lươn đồng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả KT-XH của mô hình nuôi lươn thương phẩm. Góp phần đa dạng hóa đối tượng nuôi bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo tồn tính đa dạng sinh học trong thủy sản tự nhiên

Nội dung:

Có 330 nông dân được trang bị kiến thức về nhân nuôi nấm xanh và họ có khả năng tự sản xuất ở qui mô nông hộ. Có 220 ha mô hình trình diễn sử dụng nấm xanh để phòng trừ rầy nâu hại lúa, sản xuất được 4.669 túi nấm thành phẩm/11 huyện.

Lĩnh Vực: KHKT&CN

Thời gian: 2010 - 2010.

Đơn vị: Chi cục  BVTV  An Giang

Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu An

Đơn vị nhận chuyển giao:

 

các tin khác