Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Xây dựng mô hình chăn nuôi heo an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh An Giang.

21/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

Mục Tiêu:

"Đảm bảo đàn heo đạt được yêu cầu về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ mội trường và nguồn gốc sản phẩm"

Nội dung:

Cho ra sản phẩm chất lượng cao và an toàn thực phẩm. Tạo công ăn việc làm, bảo đảm vệ sinh môi trường. Đảm bảo an toàn về các dịch bệnh, tỉ lệ sống cao.

Lĩnh Vực: KHKT&CN

Thời gian: 2009 - 2011.

Đơn vị: Sở NN & PTNT An Giang

Chủ nhiệm: Mai Tân Trào

Đơn vị nhận chuyển giao:

 

các tin khác