Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Khôi phục và phát triển giống xoài thơm Vĩnh Hoà – Tân Châu– An Giang

21/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

Mục Tiêu:

Tuyển chọn giống xoài thơm Vĩnh Hòa tốt, số lượng 2.000 cây, cung cấp cho vùng sản xuất 100 ha

Nội dung:

1. Tổ chức hội thi trái ngon

2.Tuyển chọn cây đầu dòng

3. Xây dựng vườn ươm

4. Sản xuất cây giống

5. Xây dựng quy trình canh tác

6. Thí nghiệm về gốc ghép

Lĩnh Vực: KHKT&CN

Thời gian: 2008 - 2013.

Đơn vị: ĐH Cần Thơ

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Bảo Vệ

Đơn vị nhận chuyển giao: Thị xã Tân Châu

 

các tin khác