Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Quyết định 371/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành,TTHC thay thế lĩnh vực lâm nghiệp, lĩnh vực thủy lợi, lĩnh vực NNPTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NNPTNT tỉnh An Giang

05/03/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Quyết định 371/QĐ-UBND 

các tin khác