Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Danh mục dự án mời gọi đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp

16/08/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
Responsive image
 

File đính kèm: 

 1. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án khu công nghiệp Vàm Cống
 2. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án khu công nghiệp Bình Long mở rộng
 3. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án khu công nghiệp Bình Hòa mở rộng
 4. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án khu công nghiệp Hội An
 5. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án khu công nghiệp Xuân Tô
 6. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án nhà máy bia An Giang
 7. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án cụm công nghiệp Bình Đức 
 8. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án cụm công nghiệp Tây Huề
 9. File đính kèm:Thông tin chi tiết Dự án cụm công nghiệp Vĩnh Tế
 10. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án cụm công nghiệp Châu Phong
 11. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án cụm công nghiệp Long An
 12. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án cụm công nghiệp Long Sơn 
 13. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án cụm công nghiệp Vĩnh Xương
 14. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án cụm công nghiệp Mỹ Phú
 15. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án cụm công nghiệp An Cư 
 16. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án cụm công nghiệp An Nông
 17. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án cụm công nghiệp Hòa Bình
 18. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án cụm công nghiệp Hòa An
 19. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án cụm công nghiệp An Phú
 20. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án cụm công nghiệp Lương An Trà
 21. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án cụm công nghiệp Tân Thành
 22. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án cụm công nghiệp Định Thành
 23. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án cụm công nghiệp Núi Sâp 

 

 

các tin khác