Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí

22/11/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí để quý cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận tiện trong liên hệ công tác, cụ thể như sau:

-Họ và tên: Nguyễn Thành Huân;

-Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên;

-Sđt: 0918160345;

-Địa chỉ email: ntquan01@angiang.gov.vn. 

Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên thông báo đến các đơn vị được biết.

File đính kèm: Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

các tin khác