Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Sở Giáo dục và Đào tạo công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

27/07/2017

Xem với cở chữ : A- A A+

Sở Giáo dục và Đào tạo công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí của Sở để quý cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận tiện trong liên hệ công tác, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Trần Thị Ngọc Diễm

- Chức vục: Giám đốc;

- Số điện thoại: 0913.116.855

- Thư điện tử: ttndiem@angiang.gov.vn

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị được biết.

File đính kèm: Sở Giáo dục và Đào tạo công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

các tin khác