Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Lấy ý kiến dự thảo quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chinh phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh

23/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

File đính kèm: Lấy ý kiến thảo quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chinh phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh

các tin khác