Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Sở Tài chính lấy ý kiến đóng góp Dự thảo quy định mức thu, chế độ thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang

23/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

Sở Tài chính lấy ý kiến đóng góp Dự thảo quy định mức thu, chế độ thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang

Mọi ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân vui lòng gửi về Sở Tài chính tại địa chỉ http://sotaichinh.angiang.gov.vn, mục Đóng góp ý kiến dự thảo văn bản


File dự thảo văn bản: Tải về

các tin khác