Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến đóng góp dự thảo Đề án phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

23/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến đóng góp dự thảo Đề án phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Đề án phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

Mọi ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân vui lòng gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Văn phòng Đăng ký đất đai) theo địa chỉ: vpdkdd@angiang.gov.vn

 

File dự thảo văn bản: Tải về

các tin khác