Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Ban Thi đua - Khen thưởng - Sở Nội vụ lấy ý kiên nhân dân đối với các trường hợp khen thưởng cấp Nhà nước.

19/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Căn cứ Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức và thi đua, khen thưởng; Thực hiện Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng;

Theo hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước của các đơn vị gửi đến; Ban Thi đua - Khen thưởng - Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh) đã tổng hợp và thẩm định đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Để việc khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, chính xác, phát huy tác dụng trước khi thông qua Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh xét duyệt. Danh sách để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng cụ thể sau:

- Huân chương Lao động hạng nhì về công tác xã hội từ thiện: 01 trường hợp;

- Huân chương Lao động hạng ba về khen thưởng cống hiến: 01 trường hợp.

Mọi thông tin xin gửi về:

Ban Thi đua - Khen thưởng

Số 89, đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

hoặc qua địa chỉ email bantdkt@angiang.gov.vn ; nhhien03@angiang.gov.vn).

Thời gian nhận thông tin kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2019.

các tin khác