Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 01/7/2015 của UBND tỉnh)

20/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Tải về: Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Tải về: TỜ TRÌNH Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Tải về: PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP MỨC TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) TÍNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT DO CÁC ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp:

- Sở Tài chính tỉnh An Giang (phòng quản lý Giá - Công sản), số 5/10, đường Lê Quý Đôn, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh               An Giang.

- Số điện thoại: 0296.3.852660 – 0296.3.857103

- Đồng thời gửi file về địa chỉ mail: sotaichinh@angiang.gov.vn

các tin khác