Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Sở Xây dựng lấy ý kiến (lần 2) đóng góp Dự thảo đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang

25/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 số 38/CTr-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh An Giang, Sở Xây dựng tổ chức lập Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. 

Ngày 24/6/2019, Sở Xây dựng có văn bản số 1842/SXD-PTĐT về việc góp ý dự thảo Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Sở Xây dựng tổng hợp chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung hoàn chỉnh bản dự thảo Đề án. 

Để đảm bảo tính khả thi của Đề án, Sở Xây dựng đề nghị quý đơn vị theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp cho ý kiến lần 2 góp ý dự thảo Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Văn bản đính kèm: 

Dự thảo Quyết định Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2020 – 2030, định hướng đến năm 2050

Dự thảo ĐỀ ÁN Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2020 – 2030, định hướng đến năm 2050

- Ý kiến đóng góp cho dự thảo đề nghị gửi về Sở Xây dựng trước ngày 18/10/2019. (Địa chỉ email: soxaydung@angiang.gov.vn; hoặc thông tin Ô. Lê Minh Điệt – Phòng Quản lý Nhà, Thị trường Bất động sản và Hạ tầng Kỹ thuật, điện thoại: 0908.001.617, email: dietleminh@gmail.com)

các tin khác